หลักสูตร การบริหารจัดการอาหารปลอมปน (Food Fraud) และภัยคุกคาม (Food Defense)

รหัสหลักสูตร: 67366

จำนวนคนดู 770 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การบริหารจัดการอาหารปลอมปน  (Food Fraud) และภัยคุกคาม (Food Defense)
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

มาตรฐาน BRC ,FSSC 22000 (Food Safety System Certificate) และ ISO22000:2018 เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารระดับสากล เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ และความปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร ที่มาจากภาคผู้ผลิต (Food Supply Chain) เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านมาตรฐาน Food Safety Management จะปราศจากอันตรายทั้ง 7 ด้าน 1.ด้านเคมี 2.ชีวภาพ 3.กายภาพ 4.สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 5.สารกัมมันตรังสี 6 การป้องกันการก่อการร้าย (Food Defense) 7.อาหารปลอมปน (Food Fraud) อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลที่บริษัทฯ ของเรามีอยู่เช่นหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิต (Good Hygiene Practice: GHPs) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) นอกจากนั้นยังเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI (Global Food Safety Initiative) ซึ่งคือองค์กรที่สร้างขึ้นมาจากกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก เป็นองค์กรที่นำ

อันตรายที่มาจาก อาหารปลอมปน (Food Fraud )/ภัยคุกคาม (Food Defense) เป็นอันตรายที่เกิดจากการเจตนาใช้อาหารที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าเช่นใช้วัตถุดิบจากคนละแหล่งที่มาใช้วัตถุดิบที่เป็นของปลอมที่ไม่ใช่อาหารหรือมีการปนวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามข้อตกลง ซึ่งการปลอมแปลงอาหารหรือทำอาหารปลอมมีผลต่อความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคหรือเสี่ยงต่อกลุ่มที่มีการแพ้อาหารที่ปลอมปนมาหรือจงใจเจตนาปลอมปนอันตรายลงไปในอาหารหรือเจตนามุ่งร้ายในบุคลากรหรือทรัพย์สิน


วัตถุประสงค์

เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในหลักการของ Food Fraud /Food Defense ภาพรวม และหลักการที่สำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ซี่งมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติม 

(Additional Requirement) และการจัดการอาหารปลอมปนพร้อมกับตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงการประเมินความเสี่ยงการวางแผน การดำเนินการการเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการและการตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยการนำเสนอภาคทฤษฎีที่ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้การนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
Registration

•ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้าน Food Safety Management

•หลักการของ Food Fraud and Food Defense

Coffee/Tea Break

•หลักการของ Food Fraud and Food Defense

Lunch Break

•หลักการประเมินความเสี่ยงอาหารปลอมปนและตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงอาหารปลอมปน

Coffee/Tea Break

•หลักการประเมินความเสี่ยง Food Defense และตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงFood Defense


วิทยากร
ดูประวัติ

นภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในอาหารและเครื่องสำอางค์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ประกอบการด้านอาหาร หัวหน้างาน. QMR, food safety team, ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ ความปลอดภัยในโรงงานอาหารนักวิชาการด้านอาหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการอาหารปลอมปน (Food Fraud) และภัยคุกคาม (Food Defense)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน BRC, FSSC 22000, ISO22000:2018, Food Safety Management, GFSI, หลักการของ Food Fraud /Food Defense

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด