WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์

จำนวนคนดู 1697 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นภารกิจที่สำคัญของพีอาร์ และเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นมากๆ ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแก้ไขความเข้าใจผิด คือการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ขอเน้นค่ะ!!! การเขียนจำเป็นมากต่อการสื่อสาร

แต่ยุคนี้ พีอาร์ส่วนใหญ่ยังเขียนงานไม่ตรงประเด็น บางครั้งก็ยาวเกินไป จนไปทำข่าวไม่ได้ และกลุ่มเป้าหมายอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่รู้จะบอกอะไรกันแน่ ??? หรือบางครั้งก็สั้นเกินไปจนไม่ทราบว่าต้องการสื่อสารในประเด็นใด

เขียนไม่ตรงประเด็น !!! อาจทำให้การ PR ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ดังนั้น หากคุณจะยังคงทำงานพีอาร์ การเรียนรู้เทคนิค “การเขียน” และฝึกทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นประจำ จะช่วยให้ผู้ที่ทำงานพีอาร์และผู้ที่ต้องเขียนงานพีอาร์ทุกท่านสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
• หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ • การหา Content เพื่อนำเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์• การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)• การเขียนสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์• การเขียนบทความประชาสัมพันธ์• การเขียนบทสัมภาษณ์• การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน• การเขียน Photo Caption• การเขียนคำกล่าว • การเขียน MC Script • การเขียนเพื่อการจัดงานแถลงข่าว• การเขียนรายงานผล (Report for PR)


ภาคปฏิบัติ • การหาประเด็นมาเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ • การจัดภาพข่าวและเขียนบรรยายใต้ภาพ • การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) • การเขียนบทความประชาสัมพันธ์ • การเขียนเพื่อจัดงานแถลงข่าว 1 งาน


ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม


•เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน• สามารถเขียนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ• ได้รับทักษะการเขียนและสามารถนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวิทยากร

อาจารย์กรกนก จึงภักดี

การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเจ้าของกิจการและสินค้าที่ต้องการทำพีอาร์ด้วยตนเอง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอเคดี โซลูชั่น จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ชยุต จึงภักดี
เบอร์โทรศัพท์ :062-956-5162
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: WRITING, PR, PR VALUE, EVENT, CORP. COMM., AKD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด