สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่

จำนวนคนดู 218 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้ออบรมสัมมนา

-พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

-กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก

 เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ

-รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์

-เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์

-เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

-แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

-พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน

-แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม

-การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking

Competency กับงาน HR

-ความหมายของ Competency

-คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล

-ประเภทและการแบ่งระดับ Competency

-ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

-การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว "นิ่ง"

-ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management

-ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management

การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน

-หน้าที่ของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน

-การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน

-การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน

-การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

ถาม - ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน

-ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง

-เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

-ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน


Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก

เปิดขุมทรัพย์ ปั้นธุรกิจ "โฮสเทลระดับโลกเริ่มต้นยังไง”เปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืนเจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธิ์ล้มยักษ์วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆพร้อมการแชร์ประ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HR
Powerful You Powerful Team
4000บาท
ยักษ์ !!!! ต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้ ถ้ามีพลังทีม มด !!!! ขนอาหารที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ ก็เพราะพลังทีม หากคุณอยากประสบความสำเร็จ คุณไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ !! หรือไม่จริง ?
สัมมนาเจาะลึก: ตลาดนัด และตลาดสด ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
6000บาท
ปัจจุบันมีการเปิดตลาดนัดกว้างขวางขึ้นและผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจและนิยมไปเดินเที่ยวชม ซึ่งในทุกๆปีแนวโน้มการสร้างตลาดเพิ่มขึ้นที่ดินว่างเปล่าถูกนำมาทำตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสด ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
หลักสูตร การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้าไลน์ผลิต
3600บาท
อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (Daily Management for Line Supervisor)
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
Finance for Non-Finance Executives  คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 2
4800บาท
หลักสูตรที่จะสอนให้ท่านรู้จักเรื่องการเงินภายในองค์กรแบบเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคการสอนแบบฟังง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
Sponsored
สัมมนา สร้างโฮสเทลอย่างไรไปไกลระดับโลก
5900บาท
สัมมนาที่จะเปลี่ยนโฮสเทลขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ทำกำไรอย่างยั่งยืน เจาะลึกธุรกิจด้วยกลยุทธ์ล้มยักษ์ วิธีสร้างจุดขาย เลือกทำเลที่พักแบบต่างๆ พร้อมการแชร์ประสบการณ์จากเจ้าของโฮสเทลตัวจริง
การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการควบคุมดูการจัดส่งได้อย่างถูกวิธี สามารถบริหารการจัดการขนส่งได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุน