registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่

จำนวนคนดู 259 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวข้ออบรมสัมมนา

-พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

-กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก

 เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ

-รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์

-เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์

-เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

-แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน

-พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน

-แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม

-การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking

Competency กับงาน HR

-ความหมายของ Competency

-คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล

-ประเภทและการแบ่งระดับ Competency

-ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

-การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว "นิ่ง"

-ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management

-ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management

การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน

-หน้าที่ของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน

-การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน

-การปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน

-การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

ถาม - ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน

-ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผลจริง

-เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

-ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน


Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า 7-11 #สินค้า Lotus ในเวปอีเบย์ คุณเองก็ทำได้จริง ไม่ยากอย่างที่คิด   สัมมนาฟรีนี้ จะช่วยชี้แนะช่องทางทำธุรกิจ...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HR
การพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น (Increasing Leadership Skills for Supervisors)
4000บาท
หลักสูตรนี้เติมเต็มความสามารถเฉพาะตัวในมุมของการเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ
Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติ
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
3800บาท
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้
หลักสูตร Production Planning and Control
4500บาท
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิต การปฏิบัติการ และการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขัน
ISO 14001:2015 Risk management
2500บาท
เนื่องจากโครงสร้างของข้อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001 ที่ประกาศใช้ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 มีข้อบังคับให้องค์กรมีการพิจารณาความเสี่ยงในระบบการจัดการอันอาจจะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร แนวทางในการบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมและปัจจัย
การบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
3500บาท
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์