Passion to Goal Career

จำนวนคนดู 234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Passion to Goal Career
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. เข้าใจบุคลิกภาพของตนเอง ด้วยแบบทดสอบ (MBTI)

2. ค้นหาจุดแข็งของตนเอง

3.ค้นพบสิ่งที่เป็นเลิศในตัวคุณเอง

4.แนวทางนำความเป็นเลิศของต้นเองมาสร้างอาชีพ

5.ได้แผนงานการลงมือทำ อาชีพที่รักไปลงมือปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ค้นหาบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบ (MBTI)

2.ค้นหาจุดแข็ง ค้นพบทักษะที่เป็นเลิศของตนเอง

3.ค้นพบความเป็นเลิศของตนเองเพื่อค้นหาอาชีพที่หลงรัก ค้นพบ Passion ของตนเองด้วยเกมส์การ์ด

4.ค้นหาเส้นทางสู่อาชีพในฝันด้วย Group Coaching และเกมส์การ์ด

Sponsored
หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

หลักการและเหตุผลท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

  หลักการและเหตุผล            ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ขวัญ​แก้ว พึ่งเป็นสุข (อ้อ)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, คอนเท้นมาร์เก็ตติ้ง, การพัฒนามุมมอง, กราฟฟิก/ออกแบบ)

วิทยากร​ สอนแต่งภาพ สไตล์ Coaching Card and Game

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อาชีพที่รัก, อาชีพในฝัน, เป้าหมายในชีวิต, ความสุขในการทำงาน, ทำงานแล้วมีความสุข, สนุกกับการทำงาน