เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์งานให้ได้คน ตรง SPEC.

จำนวนคนดู 240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์งานให้ได้คน ตรง SPEC.
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นใน 2 ประเด็น คือ การวิเคราะห์ช่องทางการสรรหาผู้สมัครที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการ และวิธีการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับงานและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ผู้เข้าสัมมนาจะทราบ …


  • วิธีการเลือกช่องทางการสรรหาผู้สมัครในแต่ละกลุ่มงาน
  • วิธีเลือกใช้ Social Network Platform ในการประกาศรับสมัครได้ตรงจุด
  • วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ ทักษะตรงกับงาน
  • คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับ Core Competency
  • ฝึกปฎิบัติการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Role Play)


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและยุค Disruptive World ส่งผลกระทบ (ทั้งด้านบวกและลบ) ต่อการสรรหาพนักงานอย่างไร? 

2.เทคนิคการวางแผนการสรรหา (Recruitment) และการคัดเลือกพนักงาน (Selection) ให้ตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กร

3.การปรับกลยุทธ์การสรรหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครงานที่ตรง Spec.

-เทคนิคการเพิ่มช่องทางการสรรหาผู้สมัครงานในแต่ละกลุ่มงาน

-วิเคราะห์ Social Network Platform เพื่อเลือกใช้ให้ตรงกับตำแหน่งงานที่จะรับด้วยต้นทุนที่เหมาะสมทั้งเรื่องงบประมาณและเวลา

4.ขั้นตอนการสรรหาพนักงานที่เหมาะกับคน Gen Y & Gen Z

5.การสัมภาษณ์ … หนึ่งในวิธีการคัดเลือก (Selection) ผู้สมัครงาน

6.วิธีการจัดทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) พร้อมตัวอย่าง

7.3 Step ในการสัมภาษณ์งาน พร้อม Check List

8.เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อให้ได้คนที่ตรงกับ Core Competency 

9.วิธีสร้างแบบประเมินการสัมภาษณ์งาน

10.ฝึกปฎิบัติ : การสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Role Play)

11.วิธีประเมินความสำเร็จของกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก

12.การประเมินผลความสำเร็จในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

13.สรุป – คำถาม – คำตอบ


Sponsored
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาน...

ดูรายละเอียด
การทำงานของระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz Visual SOP Management Platform

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สรรหา, สัมภาษณ์, รับสมัครงาน, คัดเลือก, ผู้นำ, พัฒนาคน