เทคนิคปิดการขายขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขายอย่างเหนือชั้น

รหัสหลักสูตร: 66587

จำนวนคนดู 786 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคปิดการขายขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขายอย่างเหนือชั้น
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
    ในยุคที่พฤติกรรมมผู้บริโภคเปลี่ยนรายวัน การตลาดและการขายเลยเป็นเรื่องยาก ยากจนหลาย ๆ คนมองว่าอาชีพนักขายเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากจะเป็น แท้จริงแล้วการขายก็อยู่รอบตัวเราเสมอ บางครั้งแล้ว ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เรากำลังโดนเสนอขายสินค้าอยู่
    ในปัจจุบันนี้ การขายอาจสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบเผชิญหน้ากับลูกค้า (Face to Face) หรือการนำเสนอขายแบบใช้เสียง (Telesales)  อีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การขายผ่านช่องทางของ PC ณ. จุดของสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ ซึ่งการขาย ณ. จุดนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ PC เป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ในทันที
    ดังนั้น แนวทางการฝึกอบรมจึงควรมีความสอดคล้องกันในด้านเทคนิคพิเศษที่ทันสมัย และจิตวิทยาที่โน้มน้าวใจ สามารถใช้ได้จริง เพื่อทำให้ PC ณ. จุดขายมีความพร้อมทั้งด้านความรู้, เทคนิคการขาย และกลยุทธ์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกระตุ้นตัวเองให้มีไฟในการดำเนินการขายอยู่เสมอ เพื่อทำยอดขายและเป้าหมายให้สำเร็จ
ระยะเวลา   1 วัน เวลา 6  ชั่วโมง
รูปแบบการอบรมสัมมนา
   1.  บรรยายรูปแบบ Storytelling
   2.  Workshop การปลุกพลังการขาย สไตล์ PC ในยุค New normal
   3.  Case Study จากองค์กรที่ประสบความสําเร็จ
   4.  ชม VDO
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ              
   1.  ทำให้พนักงานกระตือรือร้น มีเทคนิคใหม่ ๆในการขาย
   2.  ทำให้นักขายมีไฟ และปรับการทำงานเชิงรุก สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ
   3.  ทำให้ผู้คนในองค์กรมีกำลังใจสู้งานขาย แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ..
   การให้บริการและการขายในรูปแบบ PC นั้น  ถึงแม้จะจัดอยู่ในการบริการที่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อก็ตาม   แต่ความแตกต่างด้านความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ต่อยอดขายและการใช้จ่ายของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง การใส่ใจรายละเอียด ของงานขายและงานบริการรูปแบบนี้ จึงเน้นเรื่องการให้บริการที่แตกแต่งเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะสร้างความประทับใจที่ดีแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอต่อการกลับมาซื้อและใช้บริการซ้ำของลูกค้า การสร้างมาตรฐานการบริการทุกรูปแบบควรมีการสร้างความจดจำ และความประทับใจ ให้กับลูกค้าคนพิเศษ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อและประเด็นปัญหาสำคัญ

   1.  การต้อนรับ และเปิดใจ ของพนักงาน  PC ณ. จุดขายเป็นอย่างไร เป็นอย่างไร
   2.  Mindset พนักงาน PC และการแสดงออกต่อลูกค้าเป็นอย่างไร
   3.  บุคลิกภาพ และการวางตัว รวมถึงการแต่งการ การเข้าถึง ทักทาย กับลูกค้า
   4.  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า และการต้อนรับลูกค้าใหม่ในสถานกาณ์จริง
   5.  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการนำเสนอเป็นอย่างไร
   6.  จิตวิทยาการแสกนลูกค้าคนสำคัญ และการวางตัวกับคนไม่รู้จักอยู่ในระดับไหน
   7.  ทักษะด้านการขาย การเพิ่มการขายยอดขาย
   8.  สภาพแวดล้อมและการวางตัวเหมาะสม
   9.  ภาพรวมและมาตรฐานในการใช้จังหวะการขายที่เหมาะสม
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
   Part 1 : ตั้ง Mindset เพื่อการเป็น TOP sales เท่านั้น
     1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อเปิดใจทะลายกำแพงแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด
     2.  Selling system Overview
     3.  Build up your positive attitude
     4.  กิจกรรม วงล้อนักขาย กับการปรับ Mindset เพื่อความสำเร็จ
     5.  Case sharing เรียนรู้จากผู้สำเร็จด้านการขาย
   Part 2 : บุคลิกภาพและคุณสมบัติของพนักงาน PC ที่ยอดเยี่ยม
     1.  สำรวจความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการขาย
     2.  ศิลปะการใช้ อวัจนภาษาอย่างเหมาะสม
     3.  เทคนิคการพูดและนำเสนอแบบ Face to Face ต่อลูกค้า
     4.  การบริการที่แตกต่าง เพื่อสร้างความได้เปรียบ และจดจำ
     5.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย 3smart
     6.  ชมคลิป VDO
     7.  Workshop กิจกรรม Smart personality ในสไตล์ที่แตกต่าง
   Part 3 : จิตวิทยาการเข้าถึง เปิดใจ สร้างความสัมพันธ์
     1.  พูดอย่างไร เปิดใจ ลูกค้ารับฟัง
     2.  สิ่งที่สำคัญต้องรู้ก่อนขาย
             -  ข้อมูลองค์กร
             -  ข้อมูลสินค้า
             -  รู้ทักษะและความสามารถของตนเอง
     3.  Workshop ประโยคเปิดการขาย
     4.  เทคนิคทะลายกำแพงการเริ่มสนทนา ด้วยวิธี 3 Minutes Method
     5.  ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพและการถามคำถามนำทางปิดการขาย
     6.  รู้จริงขั้นตอนการตัดสินใจของลูกค้า
     7.  Sharing
     8.  ระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เหมาะสม
   Part 4: เทคนิคปิดการขายขั้นเทพ และการตั้งเป้าหมาย ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
     1.  Smart Goal การตั้งเป้าหมายการขาย ด้วย Customer pipeline
     2.  Workshop กิจกรรม คิด วิเคราะห์ลูกค้า จากโจทย์ที่ได้รับ เพื่อรับมือการขาย
     3.  เทคนิคการควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
     4.  กลยุทธ์ต้อนลูกค้าปิดการขายด้วยการปฏิเสธซื้อ
     5.  จิตวิทยาการโน้มน้าวใจในลูกค้าที่แตกต่าง
     6.  Workshop "1 2 3 Sales"
             -  ขั้นตอนที่ 1 แนะนำตัวและนำเสนอขายยังไงให้ลูกค้าไม่รู้ตัว
             -  ขั้นตอนที่ 2 ตอบข้อโต้แย้งแบบมืออาชีพ
             -  ขั้นตอนที่ 3 ปิดการขายแบบลูกค้าพึงพอใจที่สุด
     7.  กิจกรรม “ แนะนำ นำเสนอ ปิดการขาย”
     8.  Q and A
     9.  สรุปเนื้อหาโดยรวม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
   1.  พนักงานขาย PC ที่เฉื่อยชา หมดไฟ ทำงานไปวันๆ
   2.  ผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการขาย
   3.  ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ต้องการ Up skills
   4.  เจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาระบบด้านการขาย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคปิดการขายขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขายอย่างเหนือชั้น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคปิดการขายขั้นเทพ, ปิดการขายขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขายอย่างเหนือชั้น, เทคนิคปิดการขายขั้นเทพเพื่อพิชิตยอดขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

กลยุทธ์งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง