การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)

จำนวนคนดู 775 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำและปรับใช้  Skills Matrix  ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 10 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 123 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเ
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :   เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.


ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge

และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix  ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม) ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง 

           - ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix  

           - วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

           - กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง  

           - กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators) 

           - กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ 

           - จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix 

การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT 

การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น  

ฝึกปฏิบัติ :  ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย  

          - ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ 

          - ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ    

          - ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

          - ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ 

          - ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง  

การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจน เช่น     

         - นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills   

         - อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง

         - กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน    

         - กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน 

         - การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น   

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป  

วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย :

 เจ้าของธุรกิจขนาด SME

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

 ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่ายงานอื่น

 วิทยากรภายในและผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล (Skill Matrix Setting & Implementation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Skillsmatrix, Skillmatrix, หลักสูตรskillsmatrix, อบรมskillmatrix, หลักสูตรอบรมskillmatrix, ตารางทักษะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด