การวางแผนและการมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามงาน

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนและการมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามงาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ (Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลาหัวข้อการฝึกอบรมรายละเอียด

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ 

Planning & Assignment

•คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

•เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

•การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D

•5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

10.30–10.45 น.พักเบรค

11.00–12.00 น.•ความสำคัญของการมอบหมายงาน

•ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย

•จิตวิทยาในการมอบหมายงาน

•วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

Workshop วิเคราะห์ด้วยครื่องมือ D I S Cวิทยากรบรรยาย

Workshop

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–15.00 น.Controlling & Monitoring

•เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

•จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน

•5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

วิทยากรบรรยาย

Workshop

15.00–15.15 น.พักเบรค

15.15–16.00 น.•การติดตามงานแบบเชิงรุก

•การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

•สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

•ถาม-ตอบ

วิทยากรบรรยาย

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม


วิทยากร

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนและการมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมงาน, การวางแผนและการมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามงาน, บทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน, Planning & Assignment, เครื่องมือ D I S C, การสื่อสารประสานงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด