เทคนิคการประเมินผลงาน ยุค COVID-19 รุ่นที่ 5

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ

- กำหนดตัวชี้วัดที่ตรงกับงานที่ทำและเป้าหมายองค์กร ชัดเจน ตรงประเด็น!

- ตัดสินใจได้ว่าจะใช้ KPI หรือ OKR ในการประเมินผลงานยุค COVID-19

- กำหนด Competency อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุค COVID-19

- วิธีวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อให้นำไปใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนและวางแผนพัฒนาทั้ง Up-skill & Re-skill 

- ตัวอย่างการเก็บผลการประเมินด้วย Excel และ KPI Software 

- เลิกจ้างพนักงานที่ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลงานได้หรือไม่? 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความท้าทายของ HR เกี่ยวกับการประเมินผลงานประจำปี 2563 (ปีโควิด-19)

2.ระบบการบริหารผลงาน (PMS : Performance Management System) วิธีดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ

3.4 ช่วงของการประเมินผลงานประจำปี

4.การกำหนดปัจจัยในการประเมินผลงานประจำปี

       4.1. จะใช้ KPI หรือ OKR ? ความเหมือนและความต่างของ KPI กับ OKR

      4.2. กำหนดปัจจัยประเมินพฤติกรรม (Competency) อย่างไรให้วัดได้

5.3 ระดับของ KPI และความสอดคล้องกัน

       5.1.Corporate KPI

       5.2. Department KPI

       5.3. Individual KPI

6.Balanced Scorecard (BSC) : 4 มุมมองพื้นฐานของ BSC & KPI ในแต่ละมิติของ BSC

7.ตัวอย่าง KPI ที่ใช้ในการประเมินผลงานประจำปี แยกตามกลุ่มงานและระดับ

8.ถ้าใช้ OKR ในการประเมินผลงานประจำปี ต้องเตรียมความพร้อมด้านใดบ้าง

9.ตัวอย่าง OKR ที่ใช้ในการประเมินผลงานประจำปี แยกตามกลุ่มงานและระดับ

10.สถิติการมาทำงานยังจำเป็นสำหรับการประเมินผลงานยุค COVID-19 หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อ WFH

11.การออกแบบ “แบบฟอร์มประเมินผลงานประจำปี 2563”

12.การออกแบบรายงานผล “การประเมินผลงานประจำปี 2563”

13.รวบรวมผล “การประเมินผลงานประจำปี” อย่างไร ให้รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 

14.ข้อดีของการใช้ KPI Software แทน Excel ในการประเมินผลงานประจำปี 

15.4 มิติของการประเมินผลงานประจำปี : 90 องศา, 180 องศา , 270 องศา , และ 360 องศา

16.วิธีวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานประจำปีเพื่อนำไปจ่ายค่าตอบแทน และวางแผนพัฒนาพนักงานทั้ง Up-skill และ Re-skill

17.เลิกจ้างพนักงานกลุ่มที่ “ไม่ผ่าน” การประเมินผลงานประจำปี ได้หรือไม่? เพราะเหตุใด? พร้อมตัวอย่าง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประเมินผลงาน, kip, okr, วัดผลงาน, coved-19