บุคลิกภาพในการบริการลูกค้า Personality to Customer Service

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บุคลิกภาพในการบริการลูกค้า Personality to Customer Service
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 ตุลาคม 2563

เวลา 08:30 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 2 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

09.00-12.00 น.

Øแนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ

Øการพัฒนาบุคลิกภาพบริการที่ดีเลิศต้องสร้างความสัมพันธ์

Workshop : Customer Service Problem

Øทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)

Øความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)

Øจิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า

Øจุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม

Øเคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว

Øการสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก

Øบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

13.00- 16.00 น.

¶เทคนิคการสร้างระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์(มาตรฐานบริการ)

¶ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

¶จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)

¶เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)

¶วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)

¶การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

¶ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล

¶ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)

¶จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

            Workshop : Customer Service Solution

รูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ


วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ราคา 3,900 พิเศษ สมัคร 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 จ่าย 3


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โชเซ่นเดอะเบสท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ :0638466405
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร บุคลิกภาพในการบริการลูกค้า Personality to Customer Service
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: service, บุคลิกภาพบริการ, Customer Service, บุคลิกภาพ, บริการลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด