รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 29 ตุลาคม 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 24 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 22 ธันวาคม 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 62 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

     ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่นิยมนำไปใช้ในภาคธุรกิจมากที่สุด เนื่องจากเป็นความต้องการที่ลูกค้า โดยฝ่ายจัดซื้อมักจะกำหนดเป็นคุณสมบัติผู้ขาย และมักจะตรวจสอบความเหมาะสมก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าบริการ  ลูกค้าในปัจจุบันต้องการความเชื่อมั่น และมีความคาดหวังคุณภาพของสินค้าบริการสูง ผู้ขายผู้ให้บริการจึงควรทำความเข้าใจมาตรฐานสากล และนำไปปฏิบัติให้เห็นผล  ทั้งนี้ข้อกำหนดเป็นภาษาทางเทคนิคซึ่งสั้นกระชับ เข้าใจยากสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทำให้หน่วยงานต่างๆจำเป็นต้องอาศัยการตีความจากที่ปรึกษา  หากผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานหลักการระบบมาตรฐานแล้ว จะศึกษาและปฏิบัติต่อไปไม่ยาก วิทยากรจะถ่ายทอดประสบการณ์ทำระบบบริหารให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และมีสาระสำคัญที่น่าสนใจตลอดการนำเสนอ 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานล่าสุด ISO 9001:2015 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการตีความข้อกำหนดใหม่และการนำไปประยุกต์ใช้ 

3.เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมปรับปรุงเอกสารและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานของ ISO

2.เหตุผลในการปรับปรุงมาตรฐาน

3.ISO 9001:2015 เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่

4.การเปลี่ยนแปลงสำคัญ หลักการบริหารคุณภาพ QMP และHLS คืออะไร

5.ISO 9001:2015 กรอบเวลาการเปลี่ยนแปลง

6.ข้อกำหนดมาตรฐานล่าสุด ISO/FDIS9001:2015

7.โครงสร้างของมาตรฐาน ISO 9001:2015

8.ข้อกำหนดโดยรายละเอียด ของ ISO 9001:2015

9.ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ISO 9001 กับ ISO9001:2008

10.ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO9001:2015

11.ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมรับมือการปรับปรุงเอกสารและการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร


Sponsored
หลักสูตร Sales for Non Sales

หลักการและเหตุผล        “นักขาย” ถือเป็นหัวใจหลักในการทำรายได้ให้กั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล         นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการ ISO  

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนามูลค่าเพิ่มในงานอาชีพ

ผู้รองาน นักศึกษาจบใหม่

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ติดต่อ:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร รู้ลึก-รู้จริง ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO9001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO9001, ระบบบริหารคุณภาพ, มาตรฐาน ISO, QMR, QA, QC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด