การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

จำนวนคนดู 159 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

        ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครั้งไม่สามารถบริหารจัดการความเครียดได้ เมื่อเครียดสะสมมากขึ้นก็ย่อมส่งผลถึงอารมณ์ที่แปรปรวน หงุดหงิด ฉุนเฉียว จนส่งผลให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
        หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการความเครียด รวมถึงการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) ตนเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการบริหารความเครียดสู่ความสำเร็จ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อก้าวพ้นภาวะความเครียด

3.เพื่อให้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 บริหารความเครียดสู่ความสำเร็จ 

1.คุณรู้จักความเครียดดีแค่ไหน

●จำแนกประเภทของความเครียด

●ประโยชน์และโทษของความเครียด

2.มาตราวัดระดับของความเครียด

3.ทำไมความเครียดถึงมีผลต่อการทำงาน

●ตัวทำลายสติ ทำให้สติแตก ทำงานผิดพลาด

●ตัวทำลายสมาธิ

4.กิจกรรม Workshop: คุณเครียดแค่ไหน???

5.เทคนิคการก้าวข้ามพ้นความเครียด….ตั้งสติทะลายความเครียด

●วิธีบริหารความเครียดอย่างสร้างสรรค์

●การดำรงอยู่กับความเครียดอย่างมีสติ

6.กิจกรรม Workshop: เส้นตายสลายเครียด

7.เทคนิคการประยุกต์ใช้ความเครียดเดินหน้า....หาความสำเร็จ(ความเครียดคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ)

Module 2 การบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ก้าวพ้นภาวะความเครียด

8.EQ คืออะไร....ทำไม EQ ถึงมีผลต่อความเครียด

9.ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ

10.ทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท

11.ลักษณะของคนที่มี EQ สูง และ บริหารความเครียดได้ดี

●เข้าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได้

●เข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

●รู้จักให้กำลังใจตนเอง

●รู้จักวิธีบริหารความเครียด

12.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน

13.กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ ก้าวพ้นภาวะความเครียด

14.จัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

15.การพัฒนา EQ เพื่อสร้างความสุข ก้าวพ้นความเครียด

16.สรุป คำถามและคำตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, บริหารจัดการอารมณ์ (EQ), EQ, บริหารความเครียด