บุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ

จำนวนคนดู 130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication for service look) รวมทั้งการเสริมสร้างการแต่งกายให้ดูดี เหมาะสม มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลกค้า และการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความประทับใจในครั้งแรก และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ในแต่ละครั้ง (Personality Branding) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ (Personality Leader)อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองค์กรธุรกิจอีกด้วย
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม

•กิจกรรมละลายพฤติกรรม

•กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)

•ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ

•First impression in 5 sec

•Charming Personal Analysis

•ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่?

•ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี

พักรับประทานอาหารว่าง

•ประเภทของบุคลิกภาพ

•แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

•การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

•การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

•Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์)

                  พักรับประทานอาหารเที่ยง

•กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”

•ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล

•Smart Tips

•จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ

•การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร

(CRM, CEM, CE ,ERM)

•การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)

                  พักรับประทานอาหารว่าง

•Listening & Speaking Technique

•รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ

•ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ

•องค์ประกอบของความสำเร็จ

•พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความสำเร็จ

•เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)

•กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>


Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม Problem Solving and Decision Making

หลักการและเหตุผล    บ่อยครั้งที่พบว่า การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจเป็นเรื่องที่สร้างความ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บุคลิกภาพทางการพูด, Personality and Communication for Service look, พัฒนาบุคลิกภาพอย่างยอดเยี่ยม, บุคลิกภาพการสือสารและบริการ, การสื่อสารที่ดี, hrdzenter