เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 311 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 11 มีนาคม 2564 - 12 มีนาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 13 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 7 เมษายน 2564 - 8 เมษายน 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 40 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 6 พฤษภาคม 2564 - 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 69 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 10 มิถุนายน 2564 - 11 มิถุนายน 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 104 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 6 กรกฎาคม 2564 - 7 กรกฎาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 130 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 10 สิงหาคม 2564 - 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 165 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 7 กันยายน 2564 - 8 กันยายน 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 193 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 7 ตุลาคม 2564 - 8 ตุลาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 223 วัน


รอบที่

9

วันที่จัดงาน 11 พฤศจิกายน 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 258 วัน


รอบที่

10

วันที่จัดงาน 8 ธันวาคม 2564 - 9 ธันวาคม 2564

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 285 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

2.เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้


หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

08.00-08.30 ลงทะเบียน

08.30-09.00  ทดสอบก่อนการอบรม

09.00-10.30 หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

12.15-13.15 พักทานอาหารเที่ยง

13.15-16.30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ


วันที่ 2

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-12.15 หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

(ก) การตรวจความปลอดภัย

(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

12.15-13.15 พักทานอาหารเที่ยง


13.15-16.30 หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

16.30-16.45  ทดสอบหลังการอบรม

วิทยากร
ดูประวัติ

ชัยมงคล ศิลธร (อาจารย์ดล)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานอุตสาหกรรม, ธุรกิจเคมี,พลาสติก,วัสดุอุตสาหกรรม, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจการผลิต)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949, ISO/IEC 17025, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถานประกอบการ ที่นายจ้างให้มาอบรม
สถานที่จัดงาน
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,200.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท บลูพลัส เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณณพัชญ์ปภา บินกาซานี
เบอร์โทรศัพท์ :063-551-9263
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จป.หัวหน้างาน, Supervisory, Supervisor, Safety, หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทา
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E....

ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี
พงษ์พรรณ์