กลยุทธ์การครองใจลูกค้า (Customer Engagement Strategy)

รหัสหลักสูตร: 64645

จำนวนคนดู 302 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การครองใจลูกค้า (Customer Engagement Strategy)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 8 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 21 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 41 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 10 สิงหาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 91 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 7 กันยายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 119 วัน


รอบที่

6

วันที่จัดงาน 5 ตุลาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 147 วัน


รอบที่

7

วันที่จัดงาน 9 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 182 วัน


รอบที่

8

วันที่จัดงาน 7 ธันวาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 210 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

        หัวใจหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสร้างยอดขาย นั่นคือ” การให้บริการที่แตกต่าง” สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ ‘เหนือความคาดหวัง’ ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และมีความมั่นใจที่จะบอกเล่า ถึงการบริการที่ดี ที่ได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่า และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ Mind set ที่ส าคัญ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิค การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจความต้องการของลกค้า

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญของการสื่อสาร

2.การสื่อสารที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

3.Mindset ที่สำคัญในการสื่อสาร

4.เทคนิคและกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม กับคนแต่ละแบบ

5.การฟัง

6.รู้เขารู้เรา ด้วยทฤษฏี สัตว์ 4 ทิศกับการสื่อสารให้ตรงใจ

7.*** กิจกรรมปฏิบัติ

8.สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร

นางรัศรินทร์ ธรเสนา (อ.แซนดี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

อ.แซนดี้ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การพัฒนาอารมณ์ สามารถสื่อสารและฝึกสอนพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายขาย และฝ่ายบริการลูกค้า
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การครองใจลูกค้า (Customer Engagement Strategy)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า, การสื่อสาร, การสร้างความพึงพอใจลูกค้า, Mindset, ความสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด