การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 64701

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการอบรม

09.00-10.30: การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

  Øการลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

10.30-12.00: การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

  Øการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

  Øการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type B และ C

  Øการกำหนดค่า Safety Stock และจุด Re-order point

  Øการวางแผนการลดปริมาณสินค้า Dead Stock

13.00-14.30: การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

  Øวิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

  Øการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

  Øวิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

  Øการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

14.30-16.00: เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

  Øการใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

  Øการใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

  ØIoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0

  กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

  Øการใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า

  Øการใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า


Sponsored
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, คลังสินค้าและจัดซื้อ, งานจัดซื้อ)

การจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management), Warehouse Management, การจัดการด้านขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคลังสินค้า, ควบคุมสินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, ควบคุมสินค้า, Warehouse, inventory