เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 990 ครั้ง

เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร

Sponsored
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด

เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร

            สังคมในปัจจุบันล้วนต้องอาศัยการสื่อสารที่รวดเร็ว ยิ่งในลักษณะของการดำเนินธุรกิจแล้ว การตอบโต้กับลูกค้าทันทีที่พวกเขามีปัญหาหรือข้อสงสัยได้อย่างทันท่วงทีนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิ่มช่องทางออนไลน์อย่าง Application LINE ในการสื่อสารให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยข้อดีของการสื่อสารทาง LINE นั้นมีดังนี้

1.        ความรวดเร็วในการโต้ตอบ  LINE เป็นช่องทางติดต่อที่ทำให้ผู้ขายพร้อมรับออเดอร์จากผู้ซื้อได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะยังไม่พร้อมอ่านข้อความ ข้อความนั้นก็จะยังคงอยู่ได้อีกนาน เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถรอเวลาที่พร้อมจึงอ่านข้อความได้

2.        ใช้กระจายข่าวสารได้ การกระจายข่าวผ่านทาง LINE สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการสื่อสารผ่านห้องแชทหรือหน้าไทม์ไลน์ของธุรกิจ เป็นการกระจายข่าวไปยังกลุ่มลูกค้าที่เจาะจง รวดเร็วและมีความชัดเจน สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี หรืออาจโน้มน้าวใจให้ผู้รับข่าวสารกระจายข่างต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย

3.        ฟีเจอร์ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการสื่อสารผ่าน LINE ตามปกติแล้ว ทาง LINE ยังมีการพัฒนาฟีเจอร์สำหรับการดำเนินธุรกิจได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้แอคเคาน์เป็นสาธารณะสามารถเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทราบได้กว้างมากขึ้น

            อย่างไรก็ตามหากต้องการให้การติดต่อผ่าน LINE สามารถโน้มน้าวใจให้กับลูกค้าได้ก็ต้องอาศัยข้อความที่น่าสนใจ เรื่องราวของสินค้าและบริการที่ถูกใจ และต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับอื่นจาก วรพล ทับทิมศรี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »