เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1329 ครั้ง

เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร

Sponsored
สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักการและเหตุผล     ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความร...

ดูรายละเอียด
การบริหารจัดการคลังสินค้าและลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยหลักการไคเซ็น (Warehouse Management and Inventory Cost Reduction with Kaizen)

หลักการและเหตุผล      การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในก...

ดูรายละเอียด

เพิ่มช่องทางติดต่อผ่าน LINE เพิ่มยอดขายแบบมือโปร

            สังคมในปัจจุบันล้วนต้องอาศัยการสื่อสารที่รวดเร็ว ยิ่งในลักษณะของการดำเนินธุรกิจแล้ว การตอบโต้กับลูกค้าทันทีที่พวกเขามีปัญหาหรือข้อสงสัยได้อย่างทันท่วงทีนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจในสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิ่มช่องทางออนไลน์อย่าง Application LINE ในการสื่อสารให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยข้อดีของการสื่อสารทาง LINE นั้นมีดังนี้

1.        ความรวดเร็วในการโต้ตอบ  LINE เป็นช่องทางติดต่อที่ทำให้ผู้ขายพร้อมรับออเดอร์จากผู้ซื้อได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะยังไม่พร้อมอ่านข้อความ ข้อความนั้นก็จะยังคงอยู่ได้อีกนาน เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถรอเวลาที่พร้อมจึงอ่านข้อความได้

2.        ใช้กระจายข่าวสารได้ การกระจายข่าวผ่านทาง LINE สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการสื่อสารผ่านห้องแชทหรือหน้าไทม์ไลน์ของธุรกิจ เป็นการกระจายข่าวไปยังกลุ่มลูกค้าที่เจาะจง รวดเร็วและมีความชัดเจน สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี หรืออาจโน้มน้าวใจให้ผู้รับข่าวสารกระจายข่างต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย

3.        ฟีเจอร์ที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นอกจากการสื่อสารผ่าน LINE ตามปกติแล้ว ทาง LINE ยังมีการพัฒนาฟีเจอร์สำหรับการดำเนินธุรกิจได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้แอคเคาน์เป็นสาธารณะสามารถเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทราบได้กว้างมากขึ้น

            อย่างไรก็ตามหากต้องการให้การติดต่อผ่าน LINE สามารถโน้มน้าวใจให้กับลูกค้าได้ก็ต้องอาศัยข้อความที่น่าสนใจ เรื่องราวของสินค้าและบริการที่ถูกใจ และต้องทำอย่างสม่ำเสมอจึงจะเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »