โปรโมทธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ ง่ายนิดเดียว
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1538 ครั้ง

โปรโมทธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

Sponsored
หลักสูตรอบรม การสื่อสารในการทำงานและให้บริการ 2566

วัตถุประสงค์          1. เพื่อเสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร           2...

ดูรายละเอียด
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด

โปรโมทธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

            ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นช่องทางที่ผู้คนใช้ในการพบปะพูดคุยกันได้อย่างสะดวก  ทำให้กลายเป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจได้ดี เป็นช่องทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง แต่การโปรโมทธุรกิจที่ดีนั้นต้องอาศัยหลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

1.        การโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ หากธุรกิจที่ต้องการโปรโมทผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ลูกค้ายังไม่รู้จักหรือคุ้นเคย ก็จำเป็นต้องอาศัย Content ที่น่าสนใจ หรือวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ลูกค้ารู้จักและเชื่อใจในสินค้าและบริการ

2.        สร้างจุดแข็งที่แตกต่าง การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต แม้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันก็อาจมีจุดขายที่ต่างกันได้ ดังนั้นจึงควรหาจุดแข็งที่น่าสนใจเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้าอยากลองใช้สินค้าและบริการได้

3.        โน้มน้าวใจอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการสร้างความน่าสนใจในการเปิดตัวธุรกิจใหม่แล้ว ยังจำเป็นต้องสร้างจุดสนใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำใหม่อีกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการจัดโปรโมชั่นหรือสร้างบทความที่น่าสนใจให้ลูกค้าอ่านและเข้าใจในสินค้า

4.        หาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยคู่ค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการขยายตลาด , หาฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง ยิ่งในกรณีธุรกิจใหม่ การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มากประสบการณ์ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่ดีได้มากขึ้น

5.        เปิดช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าให้มากขึ้น การโปรโมทผ่านสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ดีแล้ว ยังควรใช้ช่องทางดังกล่าวตอบข้อสงสัยของลูกค้าด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ

เคล็ดลับอื่นจาก วรพล ทับทิมศรี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »