เทคนิคโพสรูปสินค้าแบบมือโปร โน้มน้าวใจ ให้ซื้อทันที
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1148 ครั้ง

เทคนิคโพสรูปสินค้าแบบมือโปร โน้มน้าวใจ ให้ซื้อทันที

Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

เทคนิคโพสรูปสินค้าแบบมือโปร โน้มน้าวใจ ให้ซื้อทันที

            การขายสินค้าให้ได้ยอดขายที่ดี จำเป็นจะต้องมีการแสดงรูปสินค้าที่ชัดเจนสะดุดตา ยิ่งรูปภาพสินค้าสวยเท่าใดยิ่งสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อหาสินค้าของเราได้  นับว่าเป็นการโพสรูปสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การจะโพสรูปให้ดึงดูดใจลูกค้านั้นจะอาศัยเพียงภาพสินค้าที่ชัดเจนเพียงอย่างเดียวไม่ได้  ยังต้องมีเทคนิคในการโพสรูปดังต่อไปนี้

1.        เวลาที่โพสรูปสินค้า การเลือกเวลาโพสสินค้าอย่างเหมาะสมจะทำให้กลุ่มลูกค้าสนใจในสินค้าได้ทันที ถือเป็นการกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ที่ดี เพราะหากเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมรูปที่โพสก็จะไม่ได้รับความสนใจและอาจถูกเลื่อนไปเป็นลำดับท้าย ๆ  ยากที่ลูกค้าจะเห็นรูปสินค้าได้

2.        การจัดลำดับของภาพ การจัดลำดับของภาพควรเรียงตามลำดับความสำคัญของภาพให้ดี ภาพที่สำคัญที่สุดควรมีขนาดใหญ่กว่าภาพอื่น ๆ และมีการจัดลำดับให้มองเห็นได้ง่ายในการโพสแต่ละครั้ง เพื่อสร้างความโน้มน้าวใจให้อยากซื้อสินค้า

3.        ขนาดของรูปต้องไม่เล็กเกินไป ไฟล์รูปภาพที่ดีควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 800 x 800 pixel ถือเป็นขนาดที่สามารถแสดงรายละเอียดของสินค้าได้ชัดเจน แต่ไม่ใหญ่เกินไปจนกินพื้นที่ภายในโพสมากเกินไป หากเป็นรูปสำคัญอาจเพิ่มขนาดเป็น 1200 x 800 pixel เพื่อให้ดูน่าสนใจและเห็นได้ชัดเจนมากกว่ารูปอื่น ๆ

            เทคนิคการโพสรูปที่ดีจะทำให้มีโอกาสเพิ่มยอดขายได้ดี เพราะรูปสินค้าและบริการคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โน้มน้าวใจให้ลูกค้าเลือกซื้อและจดจำสินค้าและบริการของผู้โพสได้ดี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »