โปรโมทแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1194 ครั้ง

โปรโมทแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Sponsored
หลักสูตรอบรมออนไลน์ : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้อง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

โปรโมทแบรนด์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

            ภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบันนั้นมีความรุนแรงค่อนข้างสูงมาก ยิ่งในกรณีของธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีขนาดเล็กก็ยิ่งจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสร้างฐานรากที่มั่นคง โน้มน้าวใจให้ลูกค้าเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างโอกาสการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการโปรโมทสื่อสารอย่างต่อเนื่องและชัดเจน แต่การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแบบเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หรือนิตยสารก็มักมีราคาสูง ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ยังมีฐานะไม่มั่นคงไม่สามารถโปรโมทแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเพราะมีข้อดีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1.        ค่าใช้จ่ายไม่แพง การโปรโมทสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางแห่ง แทบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากมีก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก สร้างโอกาสให้สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าโดยไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป

2.        เข้าถึงได้ง่าย สังคมออนไลน์เป็นสังคมที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และติดตามซ้ำได้ตลอดเวลา  อีกทั้งกลุ่มลูกค้าเดียวกันยังนิยมแชร์รายละเอียดโปรโมทให้เพื่อน ๆ ได้รู้อีกด้วย

3.        สร้างความน่าสนใจได้ดี การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นั้นมีหลายรูปแบบทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพแบบ Info graphic ซึ่งล้วนเปิดโอกาสให้โน้มน้าวใจกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น

            ด้วยข้อดีที่น่าสนใจเหล่านี้จึงทำให้การโปรโมทสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความจำเป็นต่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างมาก  ควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพจำให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »