หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ

รหัสหลักสูตร: 65610

จำนวนคนดู 2706 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

   1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงาน

   2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ การภาวนาเพื่อความสงบสุขของชีวิต

   4.ค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ” สุนทรียะสมาธิ “

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

  • บรรยายเรื่อง “สุขเป็น ก็ เป็นสุข”
             - การใช้ชีวิตให้สนุกกับการทำงาน

             - ระดมสมองสิ่งที่ทำให้สุขและทุกข์

             - หยิบสุข-ติดทุกข์

             - กิจกรรม “คุณเป็นคนประเภทไหน”

             - การทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณเป็นคนประเภทไหน , บุคลิกของคนแต่ละประเภท

             - ประเมินตนเอง , ระดมสมองกันในกลุ่มว่าคุณเป็นคนเช่นนั้นหรือไม่ ?

             - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น

             - เริ่มฝึกปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

  • บรรยายเรื่อง “การดูจิตของตนเองด้วยการทำสมาธิ”

             - การทำงานใดก็ตาม ต้องเริ่มที่ใจ , ปฏิบัติสมาธิทั้งวันถ้าไม่สุขก็ไม่เกิดประโยชน์

             - ก่อนถึงวันนั้น…ใจอยู่แค่วันพรุ่งนี้พอ

             - ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ

  • บรรยายเรื่อง “ศิลปะแห่งการใช้สติ”

             - การมองมุมไหน ให้มองที่มีสติ ใช้สติในทางที่ควร

             - การมีสติกับการทำงาน

             - แยกกลุ่มปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

             - กิจกรรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร”

             - ใครคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ ฉีกกระดาษ 8 ช่อง ให้เขียนชื่อคนทีเรารัก 7 คน ในช่องกระดาษแล้วฉีก

             - ข้อดี – ข้อเสีย ขององค์กร จับผิดมากกว่าจับถูก?

             - สร้างความเป็นเนื้อเดียวกันและหัวใจดวงเดียวกัน

             - ทุกข์………..สิ่งที่ควรปล่อยวาง / เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด

             - การทำงานอย่างมีความสุข / การสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คนวัยทำงาน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด    ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การใช้เกมละลายพฤติกรรม เกมเพื่อการเรียนรู้ การระดมสมอง การอภิปราย การบรรยายประกอบตัวอย่าง Workshop และตัวอย่าง Clip
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการทำงานด้วยสุนทรียะสมาธิ, อบรมการทำงานด้วยสมาธิ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด