เคล็ดลับดึงดูดให้คนเข้ามาค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1167 ครั้ง

เคล็ดลับดึงดูดให้คนเข้ามาค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม เสริมทักษะการคิดเชิงบวกและความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์          1. เพื่อให้รู้ความคิดและจัดการความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น        ...

ดูรายละเอียด

เคล็ดลับดึงดูดให้คนเข้ามาค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์

            ช่องทางออนไลน์คือช่องทางการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงผู้คนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันก็นับเป็นช่องทางสร้างธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อยอีกด้วย หากมีการจัดการที่ดี ช่องทางออนไลน์ก็นับเป็นวิธีที่นักธุรกิจสามารถใช้โน้มน้าวใจลูกค้าและผู้สนใจได้ดี แต่ต้องอาศัยเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้

1.        สร้างความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง สื่อสังคมออนไลน์คือสื่อที่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดเวลา มีผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นหากธุรกิจต้องการสร้างความรู้สึกโน้มน้าวใจให้ลูกค้าอยากเลือกใช้บริการและสินค้าก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง หรือมีการสร้าง Content เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับลูกค้าตลอดเวลา

2.        สร้างเรื่องราวของสินค้าและบริการ ในปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสำคัญกับรายละเอียดของสินค้าและบริการต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้นการชี้แจงรายละเอียดที่มาที่ไปของสินค้าและบริการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สามารถอาศัยช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจและชัดเจน ซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจย่อมทำให้เกิดความอยากรู้และเข้ามาค้นหาเรื่องราวได้ดี

3.        กระตุ้นให้มีการกระจายข่าวหรือสร้างเครือข่าย เพราะสื่อสังคมออนไลน์คือสื่อที่เพื่อนฝูงใช้แลกเปลี่ยนพูดคุยและแจ้งข่าวสารที่น่าสนใจให้แก่กัน ซึ่งนักธุรกิจสามารถสร้างแรงโน้มน้าวใจให้เกิดการขยายข่าวได้ด้วยโปรโมชั่นของรางวัลที่น่าสนใจ เป็นวิธีที่เห็นผลได้เร็วและเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้ดี ยิ่งอาศัยการติดแฮชแท็กคำที่เกี่ยวข้องของสินค้าก็ยิ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าในลักษณะที่เป็นวงกว้างได้ดี

            ปัจจุบันการค้นหาในช่องทางออนไลน์นอกจากจะเสียเงินลงโฆษณาผ่านทาง Search Engine แล้ว ยังสามารถอาศัยการเรียกร้องให้ผู้คนสนใจและเข้ามาค้นหากันมากขึ้นได้

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »