ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 314 ครั้ง

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี

Sponsored
New Normal ความท้าทายของงานจัดซื้อ และQCC Quality control กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

New Normal ความท้าทายของงานจัดซื้อ และQCC Quality control กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อการเพิ...

ดูรายละเอียด
เจาะลึก ภาระภาษีของพนักงานต่างชาติ

หลักการและเหตุผลผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานพนักงาน ต่างชาติ หรือ....ผู้ประกอบการที่มีกา...

ดูรายละเอียด

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี

            เมื่อการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้บริโภคต่างก็ได้รับชมโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้การสร้างโฆษณาในแต่ละครั้งต้องสร้างจุดเด่นมีความน่าสนใจที่ดีได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

1.        การใส่เรื่องราวที่ผู้คนสนใจหรือกำลังเป็นที่นิยมไว้ในโฆษณา รายละเอียดในโฆษณานอกจากจะมีจุดเด่นที่สินค้าแล้ว ยังอยู่ที่การดำเนินเรื่องราวในโฆษณาด้วย ซึ่งหากเป็นโฆษณาที่มีเรื่องราวที่ผู้คนกำลังสนใจก็ย่อมสร้างโอกาสให้ลูกค้าสนใจได้เป็นอย่างดี

2.        การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวคือสื่อโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี ในปัจจุบันรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนั้นก็มีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวีดีโอ หรือแบบ GIF ซึ่งหากสามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจก็ย่อมจะช่วยให้เกิดการโน้มน้าวใจในหมู่ผู้รับชมได้ดี

3.        การระบุช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อเอาไว้ในโฆษณา การขายผ่านสื่อโซเซียลมักเป็นการขายแบบไม่มีหน้าร้าน จึงควรระบุช่องทางในการติดต่อหรือสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ด้วย ควรเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเพื่อสร้างภาพจำให้ผู้บริโภคทราบ

            การโฆษณาที่ดีนอกจากจำเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและช่องทางในการติดต่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนแล้ว ยังควรมีการติดตามผลของโฆษณาด้วยว่าให้ผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้โฆษณายิ่งสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจและติดตามมากขึ้น  อีกทั้งควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น

เคล็ดลับอื่นจาก วรพล ทับทิมศรี

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »