โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 10306 ครั้ง

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด

โฆษณาบนสื่อโซเชียล ทำอย่างไรให้โดดเด่น โน้มน้าวใจ ได้ดี

            เมื่อการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บรรดาผู้บริโภคต่างก็ได้รับชมโฆษณาสินค้าต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทำให้การสร้างโฆษณาในแต่ละครั้งต้องสร้างจุดเด่นมีความน่าสนใจที่ดีได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดและโน้มน้าวใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

1.        การใส่เรื่องราวที่ผู้คนสนใจหรือกำลังเป็นที่นิยมไว้ในโฆษณา รายละเอียดในโฆษณานอกจากจะมีจุดเด่นที่สินค้าแล้ว ยังอยู่ที่การดำเนินเรื่องราวในโฆษณาด้วย ซึ่งหากเป็นโฆษณาที่มีเรื่องราวที่ผู้คนกำลังสนใจก็ย่อมสร้างโอกาสให้ลูกค้าสนใจได้เป็นอย่างดี

2.        การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวคือสื่อโฆษณาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี ในปัจจุบันรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนั้นก็มีหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวีดีโอ หรือแบบ GIF ซึ่งหากสามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจก็ย่อมจะช่วยให้เกิดการโน้มน้าวใจในหมู่ผู้รับชมได้ดี

3.        การระบุช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อเอาไว้ในโฆษณา การขายผ่านสื่อโซเซียลมักเป็นการขายแบบไม่มีหน้าร้าน จึงควรระบุช่องทางในการติดต่อหรือสั่งซื้อสินค้าเอาไว้ด้วย ควรเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเพื่อสร้างภาพจำให้ผู้บริโภคทราบ

            การโฆษณาที่ดีนอกจากจำเป็นต้องสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและช่องทางในการติดต่อให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนแล้ว ยังควรมีการติดตามผลของโฆษณาด้วยว่าให้ผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้โฆษณายิ่งสามารถโน้มน้าวใจให้ลูกค้าสนใจและติดตามมากขึ้น  อีกทั้งควรทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »