เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โอ๊ค

กฤษฎา  เฉลิมสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,ไอที เทคโนโลยี,สตาร์ทอัพ Start Up (เทคโนโลยี, การพัฒนาทีม, การพัฒนาเวปไซต์, เทคโนโลยีใหม่ๆ, สตาร์ทอัพมือใหม่)

จำนวนเข้าชม 301 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นายกสมาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, วิทยากร UX/UI ให้บริษัทชั้นนำและสถาบันการศึกษากว่า 20 แห่ง

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์


 • วิทยากร UX/UI, AI/Data Science, Agile/Lean Startup/Design Thinking, Web & Mobile App Programming ให้บริษัทชั้นนำและสถาบันการศึกษากว่า 50 แห่ง
 • อดีต Product Manager / Project Manager ของโครงการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และ Startup มาแล้วกว่า 30 Project
 • ผู้ออกแบบ UX ของ Mobile Application ที่มีผู้ใช้งานระดับล้านคน โดยเพิ่มยอดการใช้งานให้ง่ายขึ้น
 • ที่ปรึกษา DEPA Digital Transformation  
 • ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
 • Gamification and UX Expert 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

 • UX/ UI Workshop 
 • UX/ UI Advance 
 • Mobile Application Development Flutter for developers 
 • Data Science / Engineer Bootcamp 
 • Full-stack Web Application Developer 
 • AI for everyone 
 • PowerBI for everyone
 • Rapidminer for everyone
 • RPA for everyone
 • Agile / Scrum workshop
 • Lean Startup Workshop
 • Digital Transformation
Sponsored

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
2500บาท
เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาสออนไลน์ OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน OKRs คืออะไร ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results) การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission &
สัมมนา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร เพิ่มมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารยุคใหม่ในองค์กร
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »