บันทึกสำเร็จ...

โอ๊ค

กฤษฎา  เฉลิมสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,ไอที เทคโนโลยี,สตาร์ทอัพ Start Up (เทคโนโลยี, การพัฒนาทีม, การพัฒนาเวปไซต์, เทคโนโลยีใหม่ๆ, สตาร์ทอัพมือใหม่)

จำนวนเข้าชม 9330 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

นายกสมาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, วิทยากร UX/UI ให้บริษัทชั้นนำและสถาบันการศึกษากว่า 20 แห่ง

ประวัติการศึกษา

 • กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์


 • วิทยากร UX/UI, AI/Data Science, Agile/Lean Startup/Design Thinking, Web & Mobile App Programming ให้บริษัทชั้นนำและสถาบันการศึกษากว่า 50 แห่ง
 • อดีต Product Manager / Project Manager ของโครงการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และ Startup มาแล้วกว่า 30 Project
 • ผู้ออกแบบ UX ของ Mobile Application ที่มีผู้ใช้งานระดับล้านคน โดยเพิ่มยอดการใช้งานให้ง่ายขึ้น
 • ที่ปรึกษา DEPA Digital Transformation  
 • ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
 • Gamification and UX Expert 
Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าห...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โอ๊ค กฤษฎา เฉลิมสุข

 • ทั้งหมด
 • อบรม เขียนโปรแกรม
 • อบรม creativity
 • อบรม Business Development
 • อบรม Communication Skill