หลักสูตร Communicate to Succeed A Business Communication Masterclass 1 วัน

รหัสหลักสูตร: 67255

จำนวนคนดู 354 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Communicate to Succeed  A Business Communication Masterclass 1 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      "Communicate to Succeed: A Business Communication Masterclass for Students" is a comprehensive seminar designed specifically for students seeking to develop their communication skills for a future career in business. This 3.5 hour masterclass will cover a wide range of topics including different types and roles of communication, planning for communication in business and daily life, presentation techniques and business pitching, techniques for building business connections, and communication for negotiation. Students will also learn about intercultural communication, communication in virtual setting, communication for conflict resolution, media communication, and communication in teamwork. Attendees will learn the latest communication strategies and techniques that are essential for success in the business world. The seminar will include interactive workshops and Q&A sessions to ensure that attendees can apply their new knowledge and skills in a practical setting. By the end of the masterclass, students will have the tools and confidence they need to communicate effectively and achieve success in their future business endeavors.


วัตถุประสงค์

1.Understand the different types and roles of communication in a business setting.

2.Learn how to effectively plan for communication in business and daily life.

3.Develop presentation and pitching skills that will help them to stand out and persuade others.

4.Learn strategies for building and maintaining professional relationships.

5.Understand the communication strategies that are essential for success in negotiation.

6.Be able to apply the new knowledge and skills through interactive workshops and group activities.

7.Gain confidence in their ability to communicate effectively in a professional setting.

8.Understand how to use the different communication channels to achieve their business objectives.

9.Learn how to communicate in a clear, concise, and persuasive way.

10.Understand the importance of nonverbal communication and how to use it effectively.


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Introduction (10 minutes)

   ●Overview of seminar objectives and topics

2.Types and Different Roles of Communication (30 minutes)

   ●Verbal and nonverbal communication

   ●Formal and informal communication

   ●Interpersonal and group communication

3.Planning for Communication in Business and Daily Life (30 minutes)

   ●Importance of communication planning

   ●Identifying audience and objectives

   ●Choosing appropriate communication channels

4.Presentation Techniques and Business Pitching (45 minutes)

   ●Techniques for effective public speaking

   ●Preparing and delivering a persuasive pitch

   ●Workshop: Participants practice delivering a pitch

5.Techniques for Building Business Connections (30 minutes)

   ●Networking strategies

   ●Building and maintaining relationships

   ●Communicating effectively in a professional setting

6.Communication for Negotiation (45 minutes)

   ●Understanding the negotiation process

   ●Communicating effectively in negotiations

   ●Workshop: Participants practice negotiation skills

7.Conclusion (10 minutes)

   ●Summary of key takeaways

   ●Q&A and feedback session


Optional topics

1.Communication in a Virtual Setting: As more and more business communication is happening over digital platforms, it may be beneficial to include a section on how to communicate effectively in virtual settings, including email, video conferencing, and instant messaging.

2.Intercultural Communication: If students have diverse backgrounds and they will be working with people from different cultures in their future professional life, it would be beneficial to include a section on how to effectively communicate with people from different cultures, understanding cultural differences and how to avoid misunderstandings.

3.Communication for Conflict Resolution: Business communication often involves dealing with conflicts and disagreements. It would be beneficial to include a section on how to effectively communicate in conflict resolution situations, including strategies for active listening and effective assertiveness.

4.Media communication: It would be beneficial to include a section on how to communicate effectively in media, including press releases, media interviews and crisis communication.

5.Communication in Teamwork: Business communication also involves working in a team, it would be beneficial to include a section on how to effectively communicate in a team setting, including strategies for effective group communication, building trust, and resolving conflicts.


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.Background in business or related field, such as marketing, management, entrepreneurship, or finance.

2.Interest in improving communication skills for use in a business setting.

3.Willingness to actively participate in interactive workshops and group activities.

4.Open-mindedness and willingness to learn new strategies and techniques.

5.Being a student is not a requirement but can be beneficial as they are in the stage of learning and they will have the opportunity to learn and apply the concepts in their future professional life.


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Communicate to Succeed A Business Communication Masterclass 1 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Communicate to Succeed, Business Communication Masterclass

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด