ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 พฤศจิกายน 2556 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2556

สัมมนาฟรี พร้อมลุ้นรับTablet Samsung, บัตรที่พักเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา และฟังสัมมนากับอ.จตุพล ชมภูนิช
 ด้วยการแข่งขันในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี ต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย
ด้วยการแข่งขันในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี ต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย
หลักสูตรที่สอนในโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน คือ หลักสูตร Hi speed ซึ่งมีมูลค่าของหลักสูตร 250 ล้านบาท โดยได้รับสิทธิในการใช้หลักสูตรเพียงผู้เดียวในไทย ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ใช้หลักสูตรนี้ เช่น อเมริกาแคนนาดา จีน ไต้หวัน และอื่นๆเกือบ30 ประเทศทั่วโลก
สำหรับคนรักสุขภาพขอเสนอโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม สำหรับผู้ที่มีอายุ 50ปี ขึ้นไป
หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกกันมานาน มีบริษัทรับซื้อและมีการประกันราคาผลผลิต จึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกจนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถ้าหากเกษตรกรผู้นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกต้นพันธุ์ ตลอดจนการปลูกและดูแลในแปลงได้เป็นอย่างด
ต้นทุนพลังงานและโปรตีนในอาหารสัตว์จัดเป็นสัดส่วนที่สูงสุดขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโปรตีนจึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต และสามารถทำการตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว
การอบรมนี้จะช่วยให้คุณ สามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ
การเรียนการสอนของชมรม OPPY เน้นบรรยากาศที่เป็นกันเอง และอบอุ่นของทั้งผู้สอนและผู้ร่วมห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปพัฒนาการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รายงานพิเศษ หรือการเขียนรูปแบบอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
หลักสูตรนี้จะสอนวิธีประยุกต์การใช้งาน iPhone และ iPad แบบขั้นสูง ไม่ได้เน้นการใช้งานในแบบปกติที่คุณใช้อยู่ทุกวัน โดยเนื้อหาจะเน้นหนักของการนำเอาไปใช้ในทางธุรกิจในทุกๆ ด้าน
หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การหยิบฟังก์ชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล
เปิดกลยุทธ์บริหารธุรกิจเกษตรแบบทันสมัยอย่างมืออาชีพจากทายาทเดอะมอลล์กรุ๊ป
เรียนรู้วิธีใช้ SRM เพื่อลดต้นทุนให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืนสําหรับสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Partnership ทั่วไปหมดทุกเจ้า
เพื่อให้องค์กร และบุคลากรได้เรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
7 วิธีการสร้างอิสรภาพทางการเงินที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การประสบความสำเร็จของชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556