registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 ตุลาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน ตุลาคม 2561

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งความรู้ด้านการทำธุรกิจร้านอาหารจากกูรูตัวจริง
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
เพื่อการบริหารทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพของพนักงานขายในทีม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ หลักสูตร การบริการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง จนถึงระดับสูง ซึ่งหลักสูตรเบื้องต้นที่จะช่วยปูพื้นฐาน
Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร และการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการรับผิด รวมทั้งการเลิกจ้างพนักงานในกรณีต่างๆ
หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีคุณลักษณะกับเจตคติที่ดีต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ การ
นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหา และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ “การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 ตุลาคม 2561