การเล่าเรื่องสำหรับนักขาย (Storytelling for Salesperson)

รหัสหลักสูตร: 65816

จำนวนคนดู 1693 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเล่าเรื่องสำหรับนักขาย (Storytelling for Salesperson)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับในยุคนี้ คือ พนักงานขายจำนวนมากมีความมุ่งมั่นที่จะขาย ทว่าพวกเขาพยายามยัดเยียดข้อมูล หรือเหตุผลต่างๆ มากจนเกินไป ทำให้การขายล้มเหลวอย่างน่าเสียดาย ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานขายมีทักษะในการฟังและเพิ่มทักษะในการเล่าเรื่อง(Story telling Skill) เพื่อโน้มน้าวในเรื่องอารมณ์และความรู้สึก ความเข้าใจ ย่อมจะทำให้ลูกค้าเปิดใจได้ง่าย การปิดการขายย่อมจะมีโอกาสสูงมากขึ้น

          หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการเล่าเรื่อง เพื่อเสริมทักษะการขายอย่างมืออาชีพ สามารถที่จะจูงใจลูกค้าจนนำไปสู่การปิดการขาย ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : Training Workshop ผสมผสาน การอภิปราย ระดมความคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษา และสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรมรวมไปถึงกิจกรรม Work Shop

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและมองเห็นถึงความจำเป็นของทักษะการเล่าเรื่อง
  2. เพื่อฝึกทักษะการเล่าเรื่องสำหรับพนักงายขาย
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
  4. เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า
ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและมองเห็นถึงความจำเป็นของทักษะการเล่าเรื่อง
  2. เพื่อฝึกทักษะการเล่าเรื่องสำหรับพนักงายขาย
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
  4. เพื่อพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของลูกค้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   1. การทำงานของสมองกับการเล่าเรื่อง

         - การทำงานของสมองกับอารมณ์และความรู้สึก

         - เรื่องเล่ากับการทำงานของสมอง

         - ฮอร์โมนแห่งความสุข

   2. เทคนิคการนำเสนอ

         - เรื่องเล่าที่ดี่

         - เรื่องเล่าที่โดน

   3. วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ

         - Ethos ค่าน่าเชื่อถือของผู้เล่า

         - Logos ข้อมูล เหตุผล

         - Pathos การแสดงออกเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์

   4. การวางโครงเรื่อง

         - สไตล์คลาสสิค

         - การวางโครงเรื่องเพื่อการโน้มน้าวใจ

         - การวางโครงเรื่องเพื่อจูงใจด้วยภาพฝัน

   5. องค์ประกอบของเรื่องเล่า

         - Character ตัวละคร

         - Location สถานที่

         - Event เหตุการณ์

         - Time เวลา

         - Surprise จุดที่น่าสนใจ

   6. Work Shop

   7. สรุปประเด็น เคลียปัญหา-ถามตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การเล่าเรื่องสำหรับนักขาย (Storytelling for Salesperson)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเล่าเรื่องสำหรับนักขาย, Story telling for Sale

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด