สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 18 ตุลาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2561

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือ นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มรายรับอย่างมั่นคง การเรียนรู้เรื่องงบการเงินและกลยุทธใช้เงินทำงาน สัมมนาดีๆ ห้ามพลาด!
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคซึ่งมีผลมาจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและดิจิตอล ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความยั่งยืน เข้มแข็งและ
โปรแกรม Excel ก็มีส่วนสำคัญในการธุรการ ทั้งการออกแบบแบบฟอร์มเอกสารที่มีประสิทธิภาพ การทำฐานข้อมูล การทำระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “ทำงานให้ฉลาดขึ้น ด้วยวิธีการที่ดีขึ้น”
การเป็นพี่เลี้ยง และโค้ชทีมงานเป็นเทคนิคและกระบวนการที่ได้ผลในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ในการขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ในยุคปัจจุบันนี้ หัวหน้า ผู้จัดการ ต้องมีบทบาทและรู้เทคนิคการเป็นโค้ช และพี่เลี้ยงเพื่อสามารถกระตุ้น สร้างแรงบันดาล
เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เทคนิคต่างๆ ในการลดต้นทุนมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย แต่การนำเทคนิคเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการลดต้นทุนขององค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ คำถามแรกจากประสบการณ์ของผู้บรรยายคือ เรา
เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีบทบาทของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงในงาน เพิ่มศักยภาพตนเองและสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 18 ตุลาคม 2561