registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 04 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 04 เดือน พฤศจิกายน 2561

ในปัจจุบันองคก์กรต่างๆ มักมีบุคลากรที่ร่วมกันอย่างหลากหลาย อายุ ความคิด ประสบการณ์ ซึ่งการทำงานกับคนต่าง Generation ในองค์กร ให้เกิดปัญหาในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง
การบริหารโครงการ(Project Management)เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริการรวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้
เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น คุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และ เค้กชนิดต่างๆ อัดแน่นด้วยความรู้ และเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีสนใจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 04 พฤศจิกายน 2561