registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 14 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน 2561

เพื่อมอบประสบการณ์การทำงานสู่การเป็น Smart Workplace ภายในงานพบกับการฟังบรรยายพิเศษ และ Workshop การใช้ระบบ HRTable
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้าน ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร ในการทำงาน
เนื้อหาเหมาะสำหรับ safety, จป.วิชาชีพ , วิศวกร, ฝ่าย Maintenance, ผู้จัดการโรงงาน หรือ ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น)
เมื่อคนเปลี่ยนแลนด์สเคปธุรกิจโลกเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะก้าวไปอย่างไร
รักษาเบาหวานด้วยความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษา เน้นการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจในโรค และรู้จักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการดูแลตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561