registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 16 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561

Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลิตภาพตามเป้าหมายในสายการผลิต เป็นเงื่อนไขสำคัญด้านหนึ่งที่ส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อนให้เกิดผลิตภาพได้อย่างเต็มที่นั้น จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้
Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร)
วิเคราะห์กัมพูชากับประเทศอื่นๆ ใน CLMV ทำไม SME จึงอยากเข้าตลาดกัมพูชา ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าแบรนด์ไทย (ปัจจุบัน) โอกาสหรืออุปสรรค ตลาดที่ไม่จำกัด “แบรนด์” การแบ่งโครงสร้างและระดับตลาดในกัมพูชา
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะในการเป็นวิทยากร การเป็นผู้ถ่ายทอดมืออาชีพ และทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
งาน HR ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีมาใช้เพื่อให้บริหารจัดการ คนทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้นัก HR
ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้คัดเลือกผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการขององค์กร
หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561