registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 30 พฤศจิกายน 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2561

หลักสูตรเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่อาคารและโรงงานควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน ให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามหลักการเป็นไปอย่างมีป
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไม่อยากพลาดเทคโนโลยีใหม่ๆในอุตฯการผลิตยุคดิจิตอล, ตามให้ทันกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EECi จากภาครัฐ
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงบทบาททางสายงานท่องเที่ยวและบริการในยุค 4.0
Sponsored
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับทราบแนวคิดในการเตรียมความพร้อม เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561