registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 กันยายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน กันยายน 2562

บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้บริษัทใดที่ทำให้เครื่องจักรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าคู่แข่ง และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต เป็นการใช้เวลาในการผลิตได้อย่างคุ้มค่า จากการที่เครื่องจัก
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ
คอร์ส ติดสปีดให้ธุรกิจด้วยโฆษณาออนไลน์
30000บาท
ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook - IG
เตรียมพร้อมสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ให้ความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้น เตรียมรับมือภาษี ปี 2562
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้ความรู้ผู้ประกอบการรายใหม่ในการจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค
1. เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี 2. สร้างความภูมิใจในตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต
สามารถใช้งาน CAD เขียนแบบให้เร็วขึ้น และลดข้อผิดพลาด แก้ไข ดู และทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับผู้เขียนแบบยุคดิจิตอล 4.0 พร้อมเครื่องมือที่มาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
ถ้าคุณเป็นเจ้าของทำธุรกิจตอนนี้ แต่ประสบปัญหา !! การแข่งขันสูง ลูกค้าน้อย ออนไลน์ก็แพงขึ้น พบคำตอบใหม่ 4 สค นี้จากเศรษฐีออนไลน์ตัวจริง สร้างยอดขายหลักล้านภายใน 7 วัน ด้วยกลุยทธ์ระดับเซียนเหนือชั้น
เสวนากับปรมาจารย์นักบริหารร้านอาหารของไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มความรู้และหยุดจุดอ่อน เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ้านอาหารทุกประเภทรและผู้บริหาร
จัดงานสัมมนาพิเศษสำหรับ Startup และผู้ประการหน้าใหม่ TED Fund Talk โอกาสและก้าวต่อไปของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนโลโก้ ผลิตภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง และด้านอื่นๆ ตามความต้องการ โดยภายในงานยังมีบูธบริการแนะนำการเข้าสู่แหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตรา
คอร์สพิเศษสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจคาร์แคร์ เพื่อให้รู้จะธุรกิจคาร์แคร์มากยิ่งขึ้น
เจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning เพื่อศึกษาบทบาทในทักษะสําคัญที่หัวหน้างานต้องทราบ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 กันยายน 2562