เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 16 กันยายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 16 เดือน กันยายน 2562

ได้เรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ 4 ช่องทาง - Google - YouTube - Facebook - IG
การบริหารทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป
มีหลักการและเทคนิคในการขอความร่วมมือกับงานที่ข้ามสายงานโดยไม่เกิดความขัดแย้ง มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
หลักสูตร Smart Management จะชี้ชัดถึงคุณภาพในการสร้างความสำเร็จและสามารถทำให้ผู้บริหารยุคใหม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพที่ซ้อนอยู่ในตนเอง หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้คุณมีแนวความคิดที่แตกต่างจากเดิม
โดยในคอร์สจะอบรมเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ตั้งแต่พื้นฐาน และ สอนการทำประมวลผลภาพด้วย OpenCV รวมทั้งมีการใช้เทคนิคทาง AI มาตรวจจับและทำนายภาพ
การออกแบบแนวคิดทางการตลาด และ การดำเนินการตามแผน เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาด

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 16 กันยายน 2562