หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

รหัสหลักสูตร: 67185

จำนวนคนดู 757 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ถ้าพูดไปแล้วทุกคนก็อยากมีความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าใครจะอยู่บทบาทไหนและบางคนก็เริ่มมาจากลำดับพนักงาน และก้าวหน้าต่อๆ ไปในการทำงานของตนเองซึ่งความเป็นพนักงานหากต้องการความสำเร็จเราต้อง ปฏิบัติงานให้หัวหน้าปลื้มก่อนหรือกด Like ให้กับเราเราต้องเข้าใจในบทบาทขององค์กรเป้าหมาย และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทีมก็มาจากพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีที่ร่วมกันทำงาน และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่ดีเช่นกันถ้าทีมใครได้ลูกน้องดีมากฝีมือย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนใครๆ ก็อยากได้ร่วมงานด้วยองค์กรก็อยากรักษาทั้งคนที่เก่งและคนดีถ้าเราเป็นทั้งคนเก่งคนดีรับรองว่าความเจริญก้าวหน้าในการทำงานย่อมอยู่ไม่ไกลหัวหน้าเองก็ชื่นชอบ

        การพัฒนาตนเองควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนควรตระหนักถึงการทำงานที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของหัวหน้าให้ได้การเป็นลูกน้องจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องสามารถรับรู้ความคาดหวังของหัวหน้าและแบ่งเบาภาระงานได้มีความรักในองค์กรเป็นหูเป็นตาลดข้อผิดพลาดของงานการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ถูกใจลดข้อผิดพลาดของงานของหัวหน้าที่มอบหมายและเป็นที่ยอมรับขององค์กรถือเป็นภาระหน้าที่ที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ และพัฒนาตนเองเพื่อสามารถไปสู่ความสำเร็จของงาน


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบแนวคิด และหลักการการเป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงาน บรรยากาศการทำงานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นไปอย่างที่หัวหน้าต้องการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักแนวคิดการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติในแง่มุมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 : Mindset ทัศนคติในการปฏิบัติงานในองค์กร

 •  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเอง
 •  ด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)
 •  Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่
 •  กับดักความคิดในการปฏิบัติงานที่ฉุดรั้งความสำเร็จ
 •  แนวคิดแนวทางในการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

                    แนวคิดและแนวทางเมื่อพบปัญหา

                    แนวคิดและแนวทางเมื่อท้อแท้

                    แนวคิดและแนวทางเมื่อมีความกังวล

                    แนวคิดและแนวทางเมื่อมีความผิดพลาดในงาน


Module # 2 : การทำงานแบบมืออาชีพ และสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

 •  สิ่งที่อยากเราอยาก “อยากเห็นองค์กรเป็นภาพอย่างไร”
 •  เรียนรู้อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จในงาน
 •  เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน
 •  เรียนรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อการสนับสนุนผู้บังคับบัญชา องค์กรให้ประสบความสำเร็จในงาน
 •  เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้างานที่มีกับลูกน้องนำไปสู่การเป็นพนักงานที่ดี
 •  เรียนรู้การสื่อสารที่ดีเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  เรียนรู้การตระหนักในคุณภาพของงานที่จะเป็นผลงานในการปฏิบัติงาน
 •  เรียนรู้การหาสาเหตุเพื่อการลดปัญหาความผิดพลาดในขณะทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน
 •  เรียนรู้ 5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้นและการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
 •  สรุปการเรียนรู้ร่วมกันและแนวทางการปฏิบัติที่จะแสดงความรักองค์กรแต่ละแผนกเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
 •  ถาม-ตอบ

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เน้น Workshop เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และสร้างแนวทางการปฏิบัติ หลังจากอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

 1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %
 2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม60 %
 3.  มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  บุคคลภายในองค์กร
 •  ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างทัศนคติที่ดีและการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร, การทำงานแบบมืออาชีพ, แนวคิดและแนวทางเมื่อมีความผิดพลาดในงาน, 5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด