เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 03 ธันวาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 03 เดือน ธันวาคม 2562

เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน รายละเอียด "อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน" เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประส
ปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านขายยาเจอโดยส่วนใหญ่คือเรื่อง สต๊อกยาบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย ยาสูญหาย ขาดระบบควบคุม ส่งผลให้ไม่สามารถขยายร้านค้าได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ แต่ท่านต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก่อน
เพื่อทราบหลักการการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อการจูงใจ (Motivation) และ รักษา (Retain) พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล
การดำเนินการระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และ การสอนแนะ (Coaching) นั้นจึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการและ ผู้บริหารเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และคุณลักษณะตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจต้อง เตรียมตัวและปรับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ขององค์กร และ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในทุกสถานการณ์ ทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ เทคนิคการบริหารจัดการสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• จ่ายผลตอบแทนอย่างไร? ให้สอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นธรรม • หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี จําเป็นหรือไม่ที่ต้องจ่ายโบนัสพนักงาน
• สาเหตุของหนี้เสียหรือหนี้ที่มีปัญหา • สัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้จะมีปัญหา หรือกําลังประสบปัญหา • ขั้นตอนการจัดลําดับลูกหนี้หรือลดความเสี่ยง • เครื่องมือติดตามหนี้ที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท
ไม่ต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องออกจากงานเป็นตัวของตัวคุณเอง เรียนรู้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน แม้มือใหม่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ก็สามารถสร้างรายได้ 6 หลัก อีกกระเป๋านึงได้ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 03 ธันวาคม 2562