registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 03 ธันวาคม 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 03 เดือน ธันวาคม 2562

ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า
3800บาท
 ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
การลดต้นทุนในองค์กร
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4
8000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษีได้(แถมโปรแกรมคำนวณ) และจำนวนภาษีที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางบัญชี ตลอดจนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การจัดทำรายงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3900บาท
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน
12000บาท
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน รายละเอียด "อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน" เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประส
การบริหารสต๊อกยา ธุรกิจร้านขายยาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
3900บาท
ปัญหาที่ผู้ประกอบการร้านขายยาเจอโดยส่วนใหญ่คือเรื่อง สต๊อกยาบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย ยาสูญหาย ขาดระบบควบคุม ส่งผลให้ไม่สามารถขยายร้านค้าได้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ แต่ท่านต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ก่อน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0
3900บาท
เพื่อทราบหลักการการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นเพื่อการจูงใจ (Motivation) และ รักษา (Retain) พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 03 ธันวาคม 2562