เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 มีนาคม 2563 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน มีนาคม 2563

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing
3900 บาท(ราคาไมบาท
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการของการวางแผนการสั่งซื้อ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเพื่อการทำงานได้
เพิ่มทักษะ เร่งสปีดศักยภาพในตัวคุณ พร้อมมุมมองใหม่ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยองค์รวมแห่งเคล็ดลับการทำธุรกิจขั้นเทพ และ Billionaire Mindset
· ระบุผลประโยชน์ที่สำคัญให้กับองค์กรของคุณ จากการดำเนินระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ · จัดทำแผนและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน · ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม · ด
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเชื่อมโยงนวัตกรรมในการ Transform ให้กับโรงงานและผู้ประกอบการ มีประสิทธิภายมากยิ่งขึ้น
พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การใช้ excel ถือเป็นทักษะทั่วไปที่คนทำงานในองค์กรต่างต้องมี หลักสูตรนี้จะทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ excel ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น
ครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา บุกตลาดประเทศคู่ค้าไทย เปิดโอกาสการค้าในตะวันออกกลางรับฟังสาระเน้นๆ กลยุทธ์เด็ดๆ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เรียนรู้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดข้อบังคับการทำงาน สัญญาจ้างการลงโทษพนักงานล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอกฎหมายมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่าย HR หรือหัวหน้างาน จึงควรมีความรู้เรื่องกฎหมาย ทราบเทคนิคต่างๆเพื่อหาแนวทางป้องกันและจัด
เชิญทุกท่านที่สนใจ เพื่อพัฒนาแนวคิด เร่งเครื่ององค์กร ด้วยคอร์สเรียนรู้พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการแและผู้บริหาร ที่ต้องการเติมเชื้อเพลิงที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในองค์กร

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 มีนาคม 2563