สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Knowledge Capturing #4 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Knowledge Capturing #4 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
Knowledge Capturing #4

เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4

.

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง

หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์

การถอดบทเรียน สกัดความรู้

จากคนเก่งของทีมหรือองค์กรจึงสำคัญ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร

การสัมภาษณ์งานวิจัยองค์กร

การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นับเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่า

.

ใจคิด จึงขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจ

- เรียนรู้หลักการ วิธีการ

สกัดความรู้ ถอดบทเรียน

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร

การร้อยเรียงความคิด

เพื่อนำไปสู่การสื่อสารแบ่งปันความรู้

.

- โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

Story telling, การค้นหา Best practices

Appreciative Inquiry, Behind the scene

เป็นต้น

.

- ฝึกทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์ การสกัดความรู้

การร้อยเรียงความรู้เพื่อการสื่อสาร

.

ช่วยเสริมสร้างความเป็นนักคิด

การคิดเชิงระบบ

เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร

วิทยากร
ดูประวัติ

ณัช มัศโอดี (อาจารย์)

พัฒนาธุรกิจ SME (การบริหารธุรกิจ)

ประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร และการจัดการความรู้ นักเขียนหนังสือและบทความเชิงวิชาการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ถอดบทเรียน, Knowledge management, story telling, สื่อสาร, การเขียน, วิทยากร ที่ปรึกษา
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร Communication Skill
2900บาท
เพื่อปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์และนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
สัมมนา Smart Leadership (ปลุกสุดยอดภาวะผู้นำในตัวคุณให้ตื่นขึ้น)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
STRATEGIE PLANNING 2019
850บาท
"Strategic Planning" "เริ่มต้นดี ได้ชัยไปกว่าครึ่ง" 2วัน1คืน สัมมนาการวางแผนกลยุทธ์ เช่น "การทำ S W O T" "SMART PLAN" "เป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรม"