สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Knowledge Capturing #4 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4

จำนวนคนดู 351 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Knowledge Capturing #4 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
Knowledge Capturing #4

เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 4

.

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง

หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์

การถอดบทเรียน สกัดความรู้

จากคนเก่งของทีมหรือองค์กรจึงสำคัญ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร

การสัมภาษณ์งานวิจัยองค์กร

การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นับเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่า

.

ใจคิด จึงขอเชิญเพื่อนๆ ที่สนใจ

- เรียนรู้หลักการ วิธีการ

สกัดความรู้ ถอดบทเรียน

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร

การร้อยเรียงความคิด

เพื่อนำไปสู่การสื่อสารแบ่งปันความรู้

.

- โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

Story telling, การค้นหา Best practices

Appreciative Inquiry, Behind the scene

เป็นต้น

.

- ฝึกทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์ การสกัดความรู้

การร้อยเรียงความรู้เพื่อการสื่อสาร

.

ช่วยเสริมสร้างความเป็นนักคิด

การคิดเชิงระบบ

เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร

วิทยากร
ดูประวัติ

ณัช มัศโอดี (อาจารย์)

พัฒนาธุรกิจ SME (การบริหารธุรกิจ)

ประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร และการจัดการความรู้ นักเขียนหนังสือและบทความเชิงวิชาการ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ถอดบทเรียน, Knowledge management, story telling, สื่อสาร, การเขียน, วิทยากร ที่ปรึกษา
เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิด ไม่ใช่วิธีจำ รุ่น43
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรที่ให้แนวความคิด จากคนที่ประสบความสำเร็จ โดยการถอดความคิด และสร้างเป็นหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
ก้าวแรกสู่เงินล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่ “ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได้ !! “ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ ความสำเร็จด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณก้าวแรกผิด 10 ปี 20 ปี เหนื่อยฟรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development Course)
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษว่า Personality Development ในการเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกเพื่อให้ท่านมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน การติดต่อ การปรากฏตัว ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ประทับใจ ซึ่งในหลักสูตรท่านจะได้รับความรู้ (Knowled
ศาสตร์แห่งการ Talk Show
6868บาท
นี่คือคอร์สเดียวในเมืองไทย...ที่กล้าการันตีว่า เราจะทำให้คุณ Talk Show ได้ ในสไตล์ที่เป็นคุณ...แบบที่ไม่ต้อง copy มุกของคนอื่น...และคุณเองก็สมารถเล่าเรื่องอาชีพการงานของคุณให้เป็นรูปแบบ Talk Show ได้...ภายใน 2 วันที่เข้าอบรม!!!
องค์การยุคใหม่กับคนหลากหลาย Gen รุ่น 4 (Managing Generation Diversity in the Workplace)
3500บาท
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างในองค์การ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างวัยที่ปัจจุบันเป็นความท้าทายหลักขององค์การหลายแห่งที่จะดึงดูดและรักษาบุคลากรรุ่นใหม่ และประสานการทำงานให้ราบรื่นและมีความสุขระหว่างวัย นอกจากนั้น
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารงานบริการ (Communication Techniques on Service)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
รับส่วนลดพิเศษทันทีเมื่ออบรมหลักสูตรเทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้ และรับใบ Certificate ทุกที่นั่งในวันสัมมนา