ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร เทคนิคการเขียนบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการเขียนบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 มีนาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 31 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 155 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 21 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 207 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 14 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 291 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


        การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายไป

        การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการจัดทำวาระการประชุม

  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน

      การประชุมที่ถูกต้อง

  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรม

  1. วงจรการบริหาร “การประชุม” ที่มีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)

  2. บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก (Minutes’ taker duty)

  3. ทักษะการจดบันทึก (Powerful techniques for minute taking)

  4. หลักการในการจัดทำ “วาระการประชุม” (Preparation of effective “Agenda”)

  5. หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Producing Informative “Minutes of Meeting”)

  6. กรณีฝึกปฏิบัติ (Group Case Study Exercises) “Agenda” and “Minutes of Meeting”

  7. การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)

  8. ประเมินผล (Key points evaluation & correction)

  9. สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A and wrap- up)


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


Promotion!! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :089-773-7091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเขียนบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,การบริหารการประชุม,การบันทึกประชุม, อบรมสัมมนา,การจัดทำวาระการประชุม, อบรมสัมมนา,การจัดทำรายงานการประชุม, อบรมสัมมนา,ประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม, อบรมสัมมนา,สรุปสาระสำคัญในการประชุม, อบรมสัมมนา,วงจรการบริหารการประชุม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้ผลิตมากหรือน้อยจนเกินไป นอกจากนี้หน้าที่ของคลังสินค้าคือการรักษาสินค้าให้
การวิเคราะห์อัตรากำลัง และการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Workforce Analysis & Workforce Management)
6420บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับฝ่ายบุคคลที่ทำงานด้านการบริหารอัตรากำลังคน โดยจะได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รวมไปถึงการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพ
บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
3900บาท
เน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก ตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
Realistic PR PLAN การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติได้จริง
5900บาท
การวางแผน PR ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง จะช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้