หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 66379

จำนวนคนดู 4209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical  Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

ที่มาของหลักสูตร

   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพรวม หรือ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์  พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพลึกที่ได้แจกแจงอย่างเป็นระบบ หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ  และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้    ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

   1.เข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจงได้อย่างเป็นระบบ

   2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายด้วยมุมมองระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแผนสำรองที่ยังไม่ชัดเจนได้

   3.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

   4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
  
- ระบบการคิดของสมอง
   - การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด
   - การคิดเชิงวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?
   - แนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวม
   - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
   - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ
   - การคิดเชิงตรรกะที่เป็นมากกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์
   - กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
   - เจาะลึกการคิดเชิงตรรกะที่เป็นภาพลึกแจกแจงอย่างเป็นระบบ
   - เทคนิคการใช้เหตุผลเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้ดูปังฟังขึ้น
   - ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
   - เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

  Workshop : Analytical System for Logical Thinking Solution

*สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
    - สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานทุกระดับหลายๆหน่วยงานในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ, อบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ, อบรม ารคิด, Analytical System for Logical Thinking to Success, อบรม การคิดวิเคราะห์, อบรม system thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด