หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 66379

จำนวนคนดู 3340 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical  Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

ที่มาของหลักสูตร

   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพรวม หรือ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์  พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพลึกที่ได้แจกแจงอย่างเป็นระบบ หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ  และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้    ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

   1.เข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจงได้อย่างเป็นระบบ

   2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายด้วยมุมมองระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแผนสำรองที่ยังไม่ชัดเจนได้

   3.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

   4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
   - ระบบการคิดของสมอง
   - การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด
   - การคิดเชิงวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?
   - แนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวม
   - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
   - การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ
   - การคิดเชิงตรรกะที่เป็นมากกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์
   - กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)
   - เจาะลึกการคิดเชิงตรรกะที่เป็นภาพลึกแจกแจงอย่างเป็นระบบ
   - เทคนิคการใช้เหตุผลเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้ดูปังฟังขึ้น
   - ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)
   - เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

  Workshop : Analytical System for Logical Thinking Solution

*สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน
    - สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานทุกระดับหลายๆหน่วยงานในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร : การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( Analytical System for Logical Thinking to Successful Working ) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ, อบรม การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ, อบรม ารคิด, Analytical System for Logical Thinking to Success, อบรม การคิดวิเคราะห์, อบรม system thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า (Picking ...

ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้เกิดความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง