เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร ศักยภาพการพัฒนาและบริหารงานธุรการยุคใหม่อย่างครบวงจร

จำนวนคนดู 195 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ศักยภาพการพัฒนาและบริหารงานธุรการยุคใหม่อย่างครบวงจร
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 88 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 1 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 149 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 2 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 211 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


หลักการและเหตุผล

     หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซากจำเจ งานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบขั้นตอนมากอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆในองค์กร คอยผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ต้องประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่

  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร

      การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร

  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

  5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของหน่วยงานธุรการที่มักจะเกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา

  1.การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

     -ความสำคัญของงานธุรการ

     -การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

     -บทบาทหน้าที่และลักษณะงานธุรการ

     -แบบทดสอบ

  2.หลักการบริหารและการพัฒนา

     -แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

     -กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

     -การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ความมั่นใจ

     -การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

     -การพัฒนาทักษะ การสื่อสารที่เกิดผล

  3.การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และ นำเสนอ)

     -การบริหารสำนักงานยุคใหม่

     -การบริหารระบบงานเอกสาร

     -การบริหารระบบ Outsource

     -การบริหารการประชุม

  4.สรุปประเด็น ปัญหากลุ่ม (Group Case study) และเฉลย

  5.คำถาม/คำตอบ


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


Promotion !! พิเศษ สมัครเข้าอบรมครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ :0897737091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ศักยภาพการพัฒนาและบริหารงานธุรการยุคใหม่อย่างครบวงจร
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,ประภาภรณ์,ธุรการ,เลขา,บริหารงานเอกสาร, อบรมสัมมนา,หลักสูตรการบริหารงานธุรการมืออาชีพ, อบรมสัมมนา,อาจารย์ประภาภรณ์,งานธุรการมืออาชีพ, อบรมสัมมนา,หลักสูตร,บทบาทหน้าที่งานธุรการ, อบรมสัมมนา,การบริหารงานธุรการยุคใหม่, อบรมสัมมนา,งานธุรการยุคใหม่,บริหารก
Finance for Non-Finance Executives  คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 3
4800บาท
หลักสูตรอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้ทำความเข้าใจกับหลักการเงินองค์กร ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้
การเก็บเอกสารให้ ค้นหาง่าย / เป็นระบบ / ต้นทุนต่ำ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย ลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
3900บาท
ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
3200บาท
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผู้เข้าอบรมจะ
การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
Excellent Service Behavior
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้บริการกับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งแบบพบหน้ากัน และพบกันทางโทรศัพท์ การให้บริการยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ