การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบโดยผ่านการตรวจประเมิน Audit จาก Certified Body ก่อนที่จะได้ใบรับรอง Certificate และเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังสามารถธำรงรักษาระดับความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ จึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจประเมินระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี


หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ Audit สิ่งที่ต้องมีการจัดทำก่อนการ Audit และการเตรียมพร้อมของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในองค์กร สามารถรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ

2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

· การตีความข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

· หัวใจสำคัญของข้อกำหนด ISO 9001:2015 แต่ละข้อ

· กิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อนการ Audit จาก Certified Body

· สิ่งที่ต้องมีและจัดเตรียมก่อนการ Audit จาก Certified Body

· หลักเกณฑ์และรูปแบบของการ Audit จาก Certified Body

· วิธีการตอบคำถาม การชี้แจงและแสดงหลักฐานในการ Audit

· สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างการ Audit จาก Certified Body

· ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ Audit จาก Certified Body

· ตัวอย่างประเด็นคำถามยอดฮิตและเทคนิคการตอบในการ Audit แต่ละหน่วยงาน

· หาก Certified Body พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ต้องทำอย่างไร

· ผลการ Audit มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร

· วิธีการตอบ NC จากการ Audit ของ Certified Body


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

3. หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit, Audit, Certified Body, ISO 9001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด