การสื่อสารภายในให้องค์กรยั่งยืน Internal Communication for HR & CORP. COMM.

จำนวนคนดู 429 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสื่อสารภายในให้องค์กรยั่งยืน Internal Communication for HR & CORP. COMM.
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 3 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 • ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ มีหลายปัจจัยที่สำคัญ และปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ การสื่อสารระหว่างพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและลูกค้า
 • หากการสื่อสารคาดเคลื่อน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การต่อต้านของพนักงาน การไม่ให้ความร่วมมือจากคู่ค้าและผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า 
 • ดังนั้น ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนให้องค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
module 1 overview

 • สาเหตุที่ต้องทำการสื่อสารภายใน
 • ผลกระทบหากไม่มีการสื่อสารภายใน
 • กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารภายใน
 • diagrams ของการสื่อสารภายใน
 • worksheet วิเคราะห์การสื่อสารภายใน


module 2 target group

 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร
 • การแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมาย
 • A day in a life


module 3 media

 • การวิเคราะห์สื่อภายในองค์กร
 • สื่อที่นำมาใช้ วารสาร บอร์ด เสียงตามสาย
 • สื่อออนไลน์ email line facebook (private group) website tv (ภายใน)
 • กิจกรรม การประชุมแต่ละระดับประจำสัปดาห์ ผู้บริหารพบประชาคม สัมมนาประจำปี งานปีใหม่ งานเกษียณอายุ สงกรานต์
 • การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การ create สื่อ เพื่อเล่าเรื่องราว เช่น วิดีโอ info graphic


module 4 message and contents

 • เนื้อหาขององค์กรที่ต้องนำมาสื่อสารภายในและผลที่ได้รับเมื่อสื่อสารออกไปแล้ว
 • การแบ่งประเภทของเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 • ข้อมูลข่าวสารที่พนักงานต้องรู้เกี่ยวกับองค์กร
 • การเล่าเรื่องราว (storytelling) ข้อมูลข่าวสารขององค์กร


module 5 strategy

 • กลยุทธ์และกลวิธี
 • แผนการสื่อสารงาน HR
 • การประเมินผล

Workshop

 • A day in a life ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • การสร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ให้โดนใจผู้บริหารและพนักงาน
 • การเล่าเรื่องเนื้อหาองค์กรให้สนุกน่าติดตาม
 • วางแผนการสื่อสารภายในจากกลยุทธ์องค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจการสื่อสารที่ดี
 • สามารถควบคุมการสื่อสารให้เหมาะกับผู้รับสาร
 • สามารถสร้างคอนเทนต์เองได้
 • สามารถเล่าเรื่องได้ ในเชิงสร้างสรรค์ 
 • สามารถจัดทำกลยุทธ์สื่อสารได้เอง
 • ทำแผนงานการสื่อสารได้ สามารถจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ได้

วิทยากร
ดูประวัติ

กรกนก จึงภักดี

สำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการทักษะสื่อสารที่ดี 


สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอเคดี โซลูชั่น จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ชยุต จึงภักดี
เบอร์โทรศัพท์ :062-956-5162
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การสื่อสารภายในให้องค์กรยั่งยืน Internal Communication for HR & CORP. COMM.
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: INTERNAL COMMUNICATIONS, HR, CORP. COMM., PR, IR, PUBLIC COMPANY

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด