สัมมนา Online : เทคนิค 3 จ. (จ้าง จูงใจ จัดการ) กับพนักงานในสถานการณ์โควิด

รหัสหลักสูตร: 65271

จำนวนคนดู 81 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : เทคนิค 3 จ. (จ้าง จูงใจ จัดการ) กับพนักงานในสถานการณ์โควิด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 พฤษภาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

โควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัญหาทางธรรมชาติที่ไม่มีองค์กรใดคาดว่าจะเกิดขึ้น จึงไม่ได้คิดว่าเป็นความเสี่ยงและวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ตระหนักว่า การบริหารคนในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรจะต้องมีการบริหารจัดการมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หลายคนพูดถึงการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ (New Normal) และเริ่มหาหนทางปรับตัว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรพิจารณาทั้งในแง่ของภาพอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับภาพปัจจุบันว่าควรจะเตรียมพร้อมอย่างไร


3 จ. คือ จ้าง จูงใจ และจัดการคน เป็น 3 เรื่องหลักที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เพราะเริ่มมีช่องว่างทางความคิดระหว่างกำลังแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน และพนักงานในองค์กรค่อนข้างมาก หากองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ย่อมไม่สามารถรักษาและดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาในองค์กรได้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบมา เพื่อให้ภาพอนาคตของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เทคนิคการจัดการที่ควรคิดให้รอบคอบและแตกต่างจากเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์กรจะเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ และโลกหลังโควิด อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 3 เรื่อง คือ จ้าง จูงใจ และจัดการคน ที่ควรต้องวางแผนและจัดการอย่างเหมาะสม


คุณสมบัติผู้อบรม ผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารสายงานหลักที่สนใจเรื่องคน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

§ แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน

§ บทบาทหน้าที่ของคนกลุ่มต่าง ๆ กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

§ สิ่งที่ต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนจะสายเกินไป

§ เทคนิค 3 จ. กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

§ จ. จ้าง: จริงหรือไม่ที่เรามีคนเพียงพอต่อการจ้างงาน

- การแข่งขันด้านการจ้างงาน ควรแข่งด้วยอะไร

- ค่าตอบแทนยังเป็นสิ่งแรกที่ใช้จูงใจคนเข้าทำงานหรือไม่

- จะหาคนเก่งได้อย่างไร ในเมื่อใคร ๆ ก็ต้องการ

- เด็กรุ่นใหม่ทางเลือกมาก หลังโควิดพวกเขายังต้องการความมั่นคงอยู่หรือไม่

§ จ. จูงใจ: จริงหรือไม่ที่พนักงานชอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เราจัดให้

- สวัสดิการแบบไหนที่จูงใจพนักงานได้ดีกว่า

- วิธีจ่ายค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจที่ใช้มัดตัวคนเก่ง

- ทำอย่างไรเมื่อมีเงินจำกัด แต่อยากรักษาคนเก่งไว้

- หลังโควิด อะไรที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจต่อคนในและคนนอก

§ จ. จัดการ: จริงหรือไม่ที่จะใช้วิธีเดิมในการทำให้พนักงานอยากทำงานเพื่อองค์กร

- บริหารคนอย่างไร ให้เขาอยากทำงาน

- วิธีพัฒนาคนแบบไหนที่ทำให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว

- จะสร้างแผนการเติบโตให้พนักงานได้อย่างไร ในเมื่อองค์กรมีแนวโน้มเล็กลง

- จะนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนคนในองค์กรได้จริงหรือไม่ และมีวิธีการทำอย่างไร


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time ) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการอบรม

1. Zoom Online Meeting เป็นการเรียนออนไลน์ วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำในปัจจุบัน โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ผลงาน งานวิจัย § จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2551 : การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่มุมของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และบรรษัทภิบาล โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2554-2555)

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : เทคนิค 3 จ. (จ้าง จูงใจ จัดการ) กับพนักงานในสถานการณ์โควิด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิค 3 จ. (จ้าง จูงใจ จัดการ) กับพนักงาน, จ้าง จูงใจ จัดการ กับพนักงานในสถานการณ์โควิด, เทคนิค 3 จ., Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด