เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

ตุ๊ก

นารีรัตน์  นุโยค

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การเข้าสังคม, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จำนวนเข้าชม 10214 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ พัฒนาบุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้อบรมลงมือทำจริง

ประวัติการศึกษา

ป. ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกริก (เป็นนักศึกษาทุนด้านกีฬา)

ป. โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร mini mba ม. เกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

- วิทยากรด้านการพูด พัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นพิธีกร การนำเสนอ การเป็นวิทยากร บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

- ผู้ช่วย ผจก. สถาบันความงาม

- เคยรับราชการ และมีประสบการณ์ทำงาน การประสานงานขับเคลื่อนนโยบายในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เคยปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหาร

- เจ้าของธุรกิจให้เช่าที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้น

- แอดมินเพจ บุคลิกดี มีสาระ

- พิธีกร / นักจัดรายการวิทยุ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

1. การพูดในที่สาธารณะ/การพูดในที่ชุมชน
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
3. การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
4. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. การนำเสนอ
6. การบริการด้วยใจ
7. การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำ
Sponsored
หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการขาย ( Negotiation and Selling Techniques with Smart Personality )

          ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟา...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ตุ๊ก นารีรัตน์ นุโยค

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »