registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

Coach หนุ่ย

ณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 197 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ บริการแบบมืออาชีพ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA  สาขาบริหารงานบุคคล (HR&OD Management) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานบุคคลและธุรการ  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผช.ผจก.งานสื่อสารภายในองค์กรและพนักงานสัมพันธ์  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ J.D.Pools
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ กลุ่มธุรกิจ Nusa Siri
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจ TOYOTA TBN
 • ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ และ บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย กลุ่มธุรกิจ S&P Syndicate PCL.
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล และ บริหารความปลอดภัยในองค์กร ภายใต้ TPSNC Group
Sponsored
เทคนิคนำเงินไปต่อเงินกับ Emily สร้างกำไรเฉลี่ย 263% ต่อปี ในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์

เรียนรู้ช่องทางการสร้างรายได้หลักแสน/เดือน ผ่านทางการขาย #สินค้าไทย #สินค้าOTOP #สินค้า...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
สุดยอดนักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ
3800บาท
ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความต้องการที่แตกต่างกัน หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย ดังนั้นทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวและคว
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [สายการผลิต]
3800บาท
ในอุตสาหกรรมการผลิตมีดัชนีชี้วัดอยู่หลายตัว การยกระดับผลิตภาพให้ได้อย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่จนถึงระดับ SME ต่างควรที่จะทราบ เทคนิคเหล่านี้เพื่อให้องค์กร

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »