บันทึกสำเร็จ...

Trainer หนุ่ย

ณรงค์ศักดิ์  กุญชรทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

จำนวนเข้าชม 2918 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

จิตวิทยาการบริหารงานบุคคลและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ บริการแบบมืออาชีพ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  สาขาบริหารการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA  สาขาบริหารงานบุคคล (HR&OD Management) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานบุคคลและธุรการ  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผช.ผจก.งานสื่อสารภายในองค์กรและพนักงานสัมพันธ์  บจ.ยูนิลีเวอร์ ไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการ กลุ่มธุรกิจ J.D.Pools
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ กลุ่มธุรกิจ Nusa Siri
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารความปลอดภัย กลุ่มธุรกิจ TOYOTA TBN
 • ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ และ บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย กลุ่มธุรกิจ S&P Syndicate PCL.
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล และ บริหารความปลอดภัยในองค์กร ภายใต้ TPSNC Group
Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย Trainer หนุ่ย ณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »