บันทึกสำเร็จ...

ภฑิล  สุทธิเชื้อชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาทีม, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์)

จำนวนเข้าชม 7273 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Certified Professional Trainer from International Training Institutes, Senior Executive Consultant/Coach for Corporate & NPO in Thailand and South Asia.

ประวัติการศึกษา

2005                      UCLAExtension Professional Management – University of California

1996-1997               MBA (Strategic Management) - University of Technology, Sydney, Australia

1988-1991               BBA (Accounting Management) - Assumption University, Bangkok, Thailand


SOME OF ADDITTIONAL PROFESSIONALCERTIFICATIONS

2018           Certified Trainer (e3) - Erickson Coaching International

2018           Certified Trainer – The Ken Blanchard Companies

2017           Certified Trainer (Outward Mindset) – The Arbinger Institute

2014           Certified Cognitive Behavior Therapy (Depression & Suicide) – Thammasart University

2010           Certified Trainer (Interpersonal,Leadership, Sales, and High Impact Presentation) – Dale Carnegie Training

2009           Certified Diploma Master of Art & Science of NLP – The Hypnotic Quality

2006            Landmark Forum – Landmark Education

1995           Neo-Humanist, Psychology for Management – Thammasart University

ประสบการณ์

16 ปี ในองค์กรขนาดกลางและใหญ่ ในตำแหน่ง:


- Senior Consultant for Business Transformation

- Senior Business Adviser

- Senior E-Business Analyst (ดูแล 6 ประเทศใน South Asia)

- Alliance & Marketing Director

- SVP-Human Resources Management


มากกว่า 10 ปี ในการฐานะ Certified Professional Trainer จากหลายสถาบัน เช่น Dale Carnegie, Blanchard, Arbinger, Erickson, etc.

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Growth Mindset / Assertive Mindset

Leadership Skills

Interpersonal Skills

Presentation Skills

Sell Skills

Motivation / Influence / Negotiate

Customer Service

Team Engagement

Stress / Anxiety Management

Communication Skills

Emotional Intelligence

Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

เจาะลึก..เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)-----------------------------...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »