registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 17 กรกฎาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2561

คอร์สเรียนสปาหน้าและดูแลผิววิชาชีพด้วยเครื่องสปา สำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเสริม หรือเจ้าของกิจการที่อยากเปิดร้านสปา/ร้านเสริมความงาม
คอร์สเรียนสปาหน้าและดูแลผิววิชาชีพด้วยเครื่องสปา สำหรับผู้ที่อยากมีอาชีพเสริม หรือเจ้าของกิจการที่อยากเปิดร้านสปา/ร้านเสริมความงาม
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานอย่างแ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบรนด์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ออกแบบโครงสร้างแบรนด์สู่อัตลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความผูกพันและความจงรักภักดีกับลูกค้ายุค 4.0 อินไซด์กลยุทธ์แบรนด์ วางตำแหน่งการตลาดอย่างไรให้แบรนด์แข็งแกร่งจาก Good Brands สู่ Great Brand
ศึกษากลยุทธ์การตลาด สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 17 กรกฎาคม 2561