สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 24 ธันวาคม 2561 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 24 เดือน ธันวาคม 2561

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
3900บาท
ฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในที่ทำงานโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
3500บาท
การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO 17025 : 2005
3500บาท
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงาน
2,900บาท
ครบเครื่องเรื่องสหภาพแรงงาน...พบเทคนิคและวิธีการการเจรจาต่อรองต่อข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
3,500บาท
การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร
Professional Sales Coordinator
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร
การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการตลาด (Big Data Analytic for Marketing) สำหรับบุคคลทั่วไป
2500บาท
- Big Data คืออะไร - Big Data จะนำมาปรับใช้กับการตลาดอย่างไร - การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการใช้งาน Big data - การนำฐานข้อมูลเดิม (Database) ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ - การออกแบบ (Design) ช่องทางการนำข้อมูลใหม่มาใช้ประโยชน์ - เครื่องมือสำหรั
5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,000บาท
หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง ทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
สัมมนา New Year New You + Workshop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม New Year New You อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ อย่าปล่อยผ่าน....... เหมือนปีที่ผ่านๆมา ทุกอย่างเป็นไปได้ คุณเลือกได้ คุณสำเร็จได้ เรียกความเชื่อมั่นให้กลับมา สร้างพลังใจขึ้นมาใหม่

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 24 ธันวาคม 2561